Enligt statsepidemilog Anders Tegnell börjar Sverige nu gå in i en fas där antalet smittade går ganska snabbt uppåt.

– Det har sett hyfsat lugnt ut i helgen och i veckan innan, men nu har vi haft ett par dagar med rätt mycket ökande antal fall. Vi får se hur det blir de närmaste dagarna, sa han på presskonferensen.

Antalet som fått intensivvård har också ökat. Totalt handlar det om 178 personer, varav de flesta i Stockholm. I går rapporterade Region Stockholm om att man också haft en kraftig ökning i antalet dödsfall, 18 på ett dygn, och att sjukvården nu går in i »en storm«. Tidigare samma dag kallade Anders Tegnell utvecklingen och läget i landet för »stabilt«.

På dagens presskonferens förklarade han att det inte handlar om motstridiga uppgifter och att man måste hålla isär utvecklingen när det gäller smittspridningen i landet och trycket på sjukvården. Anders Tegnell sa också att det finns tecken på att Stockholm närmar sig ”dag noll”, alltså det läge då antalet coronasjuka inom vården ökar väldigt kraftigt under kort tid.

– Nu börjar vi se ett eller två dygn med betydligt fler fall i Stockholm, sa Anders Tegnell.

Nu ökar också andelen äldre bland de som insjuknat i covid-19. Därför kommer Folkhälsomyndigheten att inleda en riktad informationskampanj för att nå ut till äldre.

Socialstyrelsen berättade att man fortsätter få in begäran om stöd från regionerna och framför allt handlar det då om skyddsmateriel. Men när det gäller det akuta behovet av skyddsmateriel bedömer myndigheten att det är säkerställt.

– Jag vill återigen betona att ingen vårdpersonal som arbetar med misstänkta eller bekräftade fall av covid-19 ska känna sig otrygg i arbetet, sa Taha Alexandersson, ställföreträdande krisberedskapschef på Socialstyrelsen.

Regeringen har också gett Socialstyrelsen i uppdrag att säkra landets tillgång till bland annat medicinteknisk utrustning för intensivvården till följd av covid-19. Myndigheten ska fördela utrustningen över hela landet. Det handlar då bland annat om respiratorer.