Utbrottet av det nya coronaviruset har försatt sjukvården i ett mycket ansträngt läge, inte minst vad gäller personal och bemanning. Läkartidningen har bland annat rapporterat att Akademiska sjukhuset och Karolinska universitetssjukhuset letar efter läkarstudenter som kan rycka in vid behov.

Nu har omkring 75 läkare utbildade utanför EU/EES ställt sig bakom ett öppet brev till bland annat Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Budskapet är att läkarna, som ännu ej har svensk läkarlegitimation, ställer sig till vårdens förfogande. De vill att myndigheterna ger dem möjlighet att kunna bidra med bemanning, erfarenhet och kunskap i den här extraordinära situationen.

»Mot bakgrund av detta, vill vi uppmana berörda parter att ge oss möjlighet att dämpa och mildra effekterna av den pågående krisen. Med rätt stöd, kan vi vara en del i lösningen och ge den svenska sjukvården andrum i en pressad och svår situation«, står det att läsa i brevet.

En av initiativtagarna till namninsamlingen är Lala Babayeva. Hon kommer ursprungligen från Azerbajdzjan och är utbildad akut- och narkosläkare.

– Vi vill bidra på alla sätt, men det är klart att vi i första hand kan jobba som till exempel läkarassistenter eller underläkare. Vi vet att vi inte kan jobba som legitimerade läkare innan vi blir godkända på kunskapsprovet, men man kan som sagt tänka sig att vi kan jobba som underläkare eller sjuksköterskor, säger hon till Läkartidningen

Lala Babayeva är också medlem i Internationella läkarföreningen (ILF), en intresseförening inom Sveriges läkarförbund.

Läkarna i namninsamlingen kommer både från föreningen och från en Facebook-grupp för utlandsutbildade läkare som är i processen för att få en svensk legitimation genom kunskapsprovet. Enligt Lala Babayeva har fler läkare än de cirka 75 som ställt sig bakom brevet visat intresse för att ställa upp för vården.

– Men vi tänker inte vänta längre med att skicka brevet, för tiden går och coronaviruset väntar inte.

Än så länge har Lala Babayeva, som själv arbetar som läkarassistent på Nya Karolinska Solna, inte hört att Region Stockholm efterfrågar just utlandsutbildade läkare.

– De kanske kommer att leta efter oss lite senare, men just nu är läget att vi genom vårt initiativ erbjuder oss att göra vad vi kan i den här situationen.