Trädgårdstorgets vårdcentral i Linköping stänger tillfälligt sin lättakut på grund av coronaviruset, trots att inga fall ännu bekräftats i Region Östergötland. Det meddelar Praktikertjänst på fredagsmorgonen. Stängningen är en försiktighetsåtgärd.

Lättakuten fungerar normalt som en drop in-mottagning, men nu måste alla ärenden bokas.

– Även om inga fall har bekräftats i Östergötland så är både patienter och medarbetare oroliga att smittas, så därför har vi beslutat att tillfälligt stänga lättakuten för att få bättre kontroll på patientflödet. Det innebär att samtliga patientärenden måste bokas in via telefon. Då har vi bättre möjligheter att lyssna in besvären och ställa frågor om patienten varit i de riskområden som pekats ut, säger Sammy Klaff, distriktsläkare och verksamhetschef vid Trädgårdstorgets vårdcentral, i pressmeddelandet.

Lättakuten ska öppnas igen när läget bedöms som mer stabilt.

– Jag hoppas att våra patienter har förståelse för beslutet. Det kan komma att innebära något längre handläggningstider, men eftersom besvären påminner om vanlig säsongsinfluensa så vi vill vara proaktiva och patientsäkerheten kommer alltid först, säger Sammy Klaff.

Erik Magni, presschef vid Praktikertjänst, säger till Läkartidningen att stängningen inte härrör från något centralt beslut inom Praktikertjänst i frågan.

– Det är inget centralt beslut, utan det är något som Trädgårdstorget fattat själva utifrån situationen som de har haft där, säger Erik Magni.

Svårigheter att komma fram på telefon till 1177 har skapat en oro bland distriktsläkare att coronasmittade i stället ska söka sig till vårdcentralerna. Marina Tuutma, ordförande i Distriktsläkarföreningen, säger till Dagens Nyheter

– Än så länge har vårdkedjan fungerat. Men problemet är att 1177 är väldigt överbelastade och blir väntetiden i telefonen för lång orkar man i dagens samhälle inte vänta, utan man går kanske någon annanstans, som till exempel sin vårdcentral eller närakut.

Marina Tuutma tycker därför att vårdcentraler bör stänga sin drop in-verksamhet om de inte har separata ingångar eller väntrum för patientgruppen.

– Men framför allt i Stockholm finns en rädsla att göra det eftersom man är rädd att man då bryter mot avtal. Här behövs stöd från regionledningen, säger Marina Tuutma till Dagens Nyheter. 

Senaste artiklarna:

Livsfarliga råd till vården och samhället om risker med coronaviruset

Resurserna mot coronaviruset ökas

Sjukhusanställd drabbad av covid-19

Jobb efter Italienbesök diskuteras

Folkhälsomyndigheten vill att fler testas för covid-19

Semestern kan avbrytas vid coronakris

Ny översikt ska hjälpa läkare vid behandling av covid-19

Avtal med EU ska säkra tillgången på skyddsutrustning

Folkhälsomyndigheten höjer risknivån för coronaviruset

Studie: Karantän på fartyg ledde till fler coronasmittade

Smittskyddsprofessor: Vi lär snart se en spridning i Sverige

Ytterligare fem fall i Sverige

WHO: Ebolaläkemedel hetaste kandidaten i jakten på behandling