Patientnämnden i Stockholm skriver, enligt nyhetsbyrån Siren, i ett mejl till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, att nämnden blivit kontaktad av flera vårdgivare som uppger att de inte kan besvara patientklagomål just nu på grund av det exceptionella läget som sjukvården befinner sig i.

Därför har patientnämnden beslutat att inte framföra klagomål till vårdgivare så länge coronavirusutbrottet pågår. Nämnden kommer däremot att fortsätta ta emot klagomål från patienter och närstående som vanligt, och kommer även att handlägga dem så snabbt som det går.

Nämnden påpekar dock att fördröjningen kan innebära problem för patienter. I dag kan Ivo avstå från att utreda patientklagomål om händelsen inträffade för mer än två år sedan. Det skulle innebära att patienter riskerar att gå miste om möjligheten att vända sig till Ivo på grund av coronavirusutbrottet, enligt patientnämnden. Därför uppmanar nämnden Ivo att inte åberopa den tvååriga preskriptionen.

Ivo säger sig ha insikt och förståelse för utmaningarna som vårdgivarna står inför. Tillsynsmyndigheten skriver i sitt svar till nämnden att man kommer att inta »en mer generös hållning avseende preskriptionstiden i klagomålsärenden« med anledning av det rådande läget.

Samtidigt påpekar Ivo att ärenden blir svårare att utreda ju längre tid som går.