Under Region Stockholms presskonferens på onsdagskvällen berättade hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson att även privata vårdgivare ombetts bistå med personal för att klara det akuta läget.

– Nu har vi också gett uppdrag till vårdgivare utanför sjukhusen att skjuta upp planerad vård som kan vänta, både vårdgivare som drivs i privat regi och i regionens regi. Avsikten med det är att frigöra medarbetare och eventuell skyddsutrustning för den akuta och nödvändiga vården.

På fredagen 27 mars börjar ett team på 50 personer från Aleris och Proliva en snabbutbildning vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. Syftet är att bemanna den intensivvård som skapats i Stockholm med anledning av coronaepidemin. Det rör sig om anestesiläkare, anestesisjuksköterskor, intensivvårdssjuksköterskor och operationssköterskor.

– Vi får ställa in alla andra operationer utom ögonoperationer. Men alla våra mottagningar som inte kräver narkos- eller intensivvårdspersonal fortsätter att ha öppet, säger Sara Leffler Morge, kommunikationschef på Aleris, till Läkartidningen.

Proliva är en specialistvårdskoncern som Praktikertjänst sålt till Aleris. Övergången blir formell först den 1 april, men Proliva har valt att samarbeta med sin nya ägare Aleris i frågan om att bemanna den nya intensivvården. Prolivas insats får även en viss inverkan på Praktikertjänsts verksamhet, i och med att övergången ännu inte trätt i kraft.

Enligt tidigare medieuppgifter har privata vårdgivare mer eller mindre tvingats bidra med personal genom en katastrofklausul i vårdvalsavtalen med Region Stockholm. Det dementeras av Aleris och Praktikertjänst, som påpekar att det sker på frivillig basis.

– Våra medarbetare ställer upp för att de vill. Vi har inte tvingat någon och regionen har inte tvingat oss, säger Sara Leffler Morge.

Aleris kontaktade Socialstyrelsen och de regioner företaget har avtal med för två veckor sedan, angående hur de skulle kunna ställa om för att bidra vid behov.

– Vi har haft en löpande dialog med regionerna hela tiden. Frågan kommer nu till alla privata vårdgivare i Stockholm. Men vi var beredda på det, så nu trycker vi på knappen.

Regions Stockholms presstjänst skriver till Läkartidningen: »Den Regionala Särskilda Sjukvårdsledningen (RSSL) har beslutat att alla vårdgivare ska ha beredskap för att skjuta upp elektiv vård för att sjukvårdspersonal görs tillgänglig att placeras enligt RSSL:s bedömning. Samarbetet med de privata vårdgivarna har varit gott. De exakta formerna görs upp i samråd med respektive vårdgivare. Beslutet gäller alla vårdgivare.«

Region Stockholm har också gått ut brett till privatpersoner som har en vårdutbildning, för att på så sätt rekrytera arbetskraft. Och intresset har varit stort. På torsdagskvällen hade 5 100 personer anmält sig, rapporterar Dagens Nyheter.

»Ett fantastiskt gensvar«, säger hr-direktör Ulrika Sundquist till tidningen.