I Västra Götalandsregionen vårdas nu tio personer på intensivvårdsavdelning, de flesta på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Hittills är det 207 personer som konstaterats smittade med sars-cov-2. Men vid en pressträff i dag uppgav regionen att man räknar med att allt fler svårt sjuka kommer behöva sjukhusvård. Samtidigt är det många vårdanställda som är hemma med förkylningssymtom.

– Det gör att vården är ansträngd. Därutöver sliter vi med är våra intensivvårdsplatser. Där har vi bland annat lagt in hemställan till Försvarsmakten om ett fältsjukhus med 20 intensivvårdsplatser. Vi måste hela tiden ligga steget före, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götaland, rapporterar nyhetsbyrån TT.

Förhoppningen att ett fältsjukhus inom kort ska kunna byggas upp vid Östra sjukhuset. Enligt Ann Söderström tar det en knapp vecka att bygga upp fältsjukhuset – men först måste Socialstyrelsen fatta ett beslut.

Region Skåne brottas också med en högre sjukfrånvaro än vanligt och förbereder sig för ett tufft läge. Tio patienter med covid-19 vårdas på sjukhus, varav tre får intensivvård. Än så länge har 220 fall av sars-cov-2 konstaterats. I dag meddelande regionen att man fattat ett inriktningsbeslut om återhållsamhet för planerad vård. Men i nuläget finns inga planer på att be Socialstyrelsen fatta ett beslut om att bygga upp ett fältsjukhus.

– Vi har en dialog med Socialstyrelsen kring vad de kan stötta oss med vad gäller både materiel och utrustning, men just fältsjukhus har vi inte efterfrågat. Det ser vi heller inget behov av. Vi har gott om vårdplatser, vi har bra med intensivvårdsplatser och vi håller även på med att bygga ut den kapaciteten på andra sätt, säger Carl Vigre, beredskapsöverläkare vid Region Skåne, till TT.

Läkartidningen har tidigare berättat att Försvarsmakten har fått i uppdrag av överbefälhavaren att upprätta ett fältsjukhus med ett antal intensivvårdsplatser på Ärna flygfält i Uppsala.