Det var under en presskonferens i går onsdag den 11 mars som WHO deklarerade att spridningen av covid-19 nu är en pandemi. WHO:s generaldirektör inledde med att säga:

»Under de två senaste veckorna har antalet fall av covid-19 utanför Kina trettonfaldigats och antalet drabbade länder har trefaldigats. Det finns nu mer än 118 000 fall i 114 länder och 4 291 personer har mist sina liv. Tusentals ytterligare kämpar för sina liv på sjukhus«.

WHO underströk vikten av att alla världens länder nu förbereder sig för sjukdomen. Något som framför allt gäller sjukvården.

Under presskonferensen påpekade Michael J. Ryan, ansvarig för WHO:s krisberedskap, att länder som är i början av smittspridning inte ska vidta extrema åtgärder.

– Det är ett mycket mer effektivt sätt att söka upp och bekräfta fall och spåra deras kontakter. Det finns ingen mening med att regeringar isolerar hela samhällen eller stänger skolor, sa han.

Folkhälsomyndigheten understryker att bedömningen att covid-19 är en pandemi inte är en signal om att sjukdomen har blivit allvarligare. WHO:s ställningstagande innebär inte heller några förändringar i det arbete som pågår i Sverige, enligt Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

– Att WHO nu deklarerat att covid-19 är en pandemi innebär ingen skillnad i hur vi hanterar sjukdomen. Vi har redan vidtagit flera viktiga åtgärder för att förhindra samhällsspridning och skydda de grupper som ligger i riskzonen, äldre och personer med andra underliggande sjukdomar, säger han i ett pressmeddelande.

Åtta länder har rapporterat in mer än 1 000 fall av covid-19, enligt amerikanska nyhetskanalen NPR.

Enligt en sammanställning av Aftonbladet var på onsdagskvällen var 497 personer smittade i Sverige. En person har avlidit.