Satsningen är en del i vårändringsbudgeten som presenterades tidigare i veckan. Pengarna ska kunna sökas både till forskningsprojekt som redan pågår och av andra forskare som vill delta i gemensamma snabbt insatta satsningar eller samarbeten internationellt.

–  Det är viktigt att snabbt kunna dämpa utbredningen och effekterna av den pågående coronapandemin, och den här satsningen riktas främst till forskning vid universitet och högskolor, inom hälso- och sjukvården, på institut och hos företag, säger Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.

Det som prioriteras är forskning som inom kort kan ge resultat i form av nya produkter eller metoder såsom vacciner, medicintekniska produkter, behandlingsmetoder, läkemedel och diagnostik. Men enligt pressmeddelandet från utbildningsdepartementet kan även andra projekt vara relevanta, till exempel sådana som avser smittspårning och epidemiologi.