Hittills har Arbetsmiljöverket fått in 491 tillbuds- och olycksanmälningar kopplade till covid-19. Det visar statistik som tidningen Arbetsvärlden har begärt ut med startdatum 24 februari i år.

Håkan Olsson, ställföreträdande generaldirektör på Arbetsmiljöverket, uppger att drygt 420 av de 491 berör yrken inom vård och omsorg.

− Jag är inte förvånad över siffrorna utifrån perspektivet att vi är i en situation just nu där arbetsgivare anmäler en händelse som ett tillbud för att säkerställa att det har blivit anmält rätt väg, säger han till Arbetsvärlden.

Anmälningarna handlar om att anställda främst inom vård och omsorg antingen har exponerats för covid-19-smitta, testats positiva eller insjuknat i sjukdomen.

Enligt uppgifter till Sveriges Radio Ekot kommer de flesta anmälningar från äldreomsorgen där anställda ofta jobbat utan skyddsutrustning hos personer som senare konstaterats vara sjuka i covid-19.

Men det finns också anmälningar från sjukvården. En av anmälningarna kommer från dialysmottagningen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset Mölndal.

– Det handlar om en medarbetare som deltog i vården av en dialyspatient, som under senare delen av dialysen fick feber. Patienten bekräftades senare vara positiv för covid-19, säger Jennie Lönnbro Widgren, verksamhetschef för njurmedicin på Sahlgrenska universitetssjukhuset, till Sveriges Radio.

Medarbetaren utvecklade efter det symtom, bland annat ont i halsen.

– Vi gjorde då en anmälan om allvarligt tillbud, eftersom vi inte kunde utesluta att det fanns ett samband med vården av patienten, säger Jennie Lönnbro Widgren.

Arbetsgivare är skyldiga att anmäla allvarliga tillbud och olyckor och enligt Håkan Olsson är det viktigt att arbetsgivarna drar lärdom av de anmälda incidenterna.

– Det är än viktigare att man anmäler in de tillbuden där du kan ha varit utsatt för smitta, där du inte haft skyddsutrustning på dig, säger han till radion.

Efter en anmälan bedömer Arbetsmiljöverket om det behövs vidare utredning. Vid allvarliga händelser kan myndigheten gå vidare med polis- eller åtalsanmälning.