– Vi har drygt 80 läkare totalt, både fast anställda och vikarier. Över 20 av dem kommer från Sverige, det är en ganska stor andel, säger Jeanette Pajunen, hälso- och sjukvårdsdirektör på ÅHS, Ålands hälso- och sjukvård, till Dagens Nyheter.

Det åländska styret har försökt att få tillstånd för att de svenska läkare som pendlar till Åland ska kunna fortsätta att arbeta där. Men i går, tisdag, meddelade regeringen i Finland att regler om karantän före arbete ska gälla även de svenska läkarna. Detta innebär att Åland i stället kommer att få ersätta de svenska läkarna med svensktalande personal från Åbo universitets centralsjukhus.

– Det vanligaste för de svenska läkarna är att de jobbar 1–2 veckor här på Åland och sedan åker tillbaka till Sverige 1–2 veckor. Det går inte att kombinera med en karantän på två veckor. I praktiken förlorar vi nästan alla svenska läkare, säger Jeanette Pajunen, till Dagens Nyheter.