– Vi hade väntat oss en uppgång av antalet fall efter påskhelgen, den ser vi inte. Så platån fortsätter att hålla i sig, och möjligen ser vi en viss nedgång.

Så sa Folkhälsomyndighetens statsepidemiolog Anders Tegnell om utvecklingen av antalet kända covid-19-fall i landet på den myndighetsgemensamma presskonferensen på torsdagseftermiddagen.

Även i Region Stockholm ligger antalet fall på en konstant nivå, vilket inte betyder »att det inte är jobbigt« i Stockholms sjukvård, påpekade han.

Folkhälsomyndigheten visade också grafik över antalet fall i några särskilt drabbade regioner med koppling till Stockholm: Östergötland och Sörmland.

– Östergötland har varit uppe och vänt och är på tydlig nedgång. Den tunna svarta linjen är ett rullande medelvärde som ger en bättre bild av utvecklingen. En topp strax före påsk och nu en konstant nedgång.

Även i Sörmland går siffrorna nu ned.

– Vi ser ungefär samma utveckling i Sörmland som faktiskt är den region i Sverige som är hårdast drabbad, som har flest fall per invånare. Även här ser man att det börjar vända och gå ner.

I Uppsala kan man se en liknande trend nedåt, men inte lika tydligt som i de två andra, enligt Tegnell. Se mer statistik här.

– I övriga landet fortsätter det att vara ganska lugnt. Men mycket av det här hänger på att vi fortsätter att agera så som vi har gjort och visar så mycket hänsyn till varandra och oss själva, sa Anders Tegnell.

Antalet patienter med covid-19 som vårdats på IVA i landet ligger på en konstant nivå, sedan en vecka, omkring 530. Det totala antalet IV-platser är nu 1 077. I dagsläget finns en tillgänglig kapacitet i intensivvården på 20 procent, berättade Socialstyrelsens krisberedskapschef Johanna Sandwall.

– Det betyder att det vi gjort gör att vi ligger rätt, men vi måste fortsätta följa råd och rekommendationer för att hålla oss kvar i den blå kurvan, sa hon.

Hon berättade också att en överenskommelse i dag slutits mellan Sveriges Kommuner och regioner, Socialstyrelsen och Försvarsmakten om att tre helikoptrar kommer att placeras ut i landet för att »stötta upp vid behov av sekundärtransporter« av patienter ifall den nationella IVA-kapaciteten behöver användas på annat sätt än idag. En helikopter ska finnas i Norrbotten, en i Region Uppsala och en i Västra Götalandsregionen.

– Det betyder inte att de resurserna är till för är de här regionerna, de ska serva nationellt och dirigeras nationellt, sa Johanna Sandwall.