Den som följer den dagliga redovisningen av antalet konstaterat smittade och döda i länen har kunnat notera att Blekinge återkommande legat lågt i sammanställningen. Enligt Folkhälsomyndighetens senaste statistik har Gotland 22 konstaterat smittade och ett dödsfall. Blekinges siffror är 56 och 2. Sedan är det tydligt steg upp till nästa region, Värmland som har 126 konstaterat smittade och 5 dödsfall.

För läkarkollektivets del har detta inneburit att påverkan från coronavirusets spridning hittills varit begränsad.

– Det har varit lugnt på sjukhuset, säger Anna Westrup, huvudskyddsombud för läkarna inom Region Blekinge, om Blekingesjukhuset i Karlskrona, när Läkartidningen talar med henne på torsdagseftermiddagen.

Förberedelser inför en förvärrad situation har dock genomförts och det har varit några förflyttningar av personal för att bemanna ett tält för provtagning. Dessutom har alla planerade operationer ställts in sedan flera veckor tillbaka, vilket beror på att regionen måste spara på skyddsutrustning som munskydd, handskar och rockar.

– Det är frustrerande för ortopederna och kirurgerna att se att väntelistorna fylls på, när det hade gått att undvika om vi hade haft material i lager, säger Anna Westrup.

Att smittspridningen i jämförelse med andra regioner varit begränsad innebär också att det så här långt inte uppstått någon akut brist på skyddsutrustning.

– Men i går hade vi tre nya fall och i dag fem, säger Anna Westrup på torsdagen och påminner om att antalet fall av konstaterat smittade kan komma att öka i snabbare takt än tidigare. En förklaring till det är dock att provtagningen av vårdpersonal har utökats.

När det gäller möjliga förklaringar till att Blekinge så här långt ligger lågt i statistiken över smittade nämner Anna Westrup att sportlovet i regionen låg tidigt vilket gjorde att invånare i regionen som reste till exempelvis en skidort kan ha hunnit göra det innan smitta spreds i den orten. Dessutom har all flygtrafik till Blekinge stoppats och resandet generellt sett har gått ner.

Bengt Wittesjö, smittskyddsläkare i Blekinge, håller med om att tidpunkten för sportlovet kan ha spelat in när det gäller antalet konstaterade smittade. Men han menar samtidigt att en annan förklaring är viktigare.

– Att Stockholm är hårt drabbat, tror jag beror på pendlingen, säger Bengt Wittesjö och framhåller att i Blekinge används i stället ofta bil eller cykel när befolkningen tar sig till arbete eller studier, vilket ger mer begränsad kontakt med andra personer.

När Läkartidningen pratar med Bengt Wittesjö i dag, fredag, konstaterar han att Blekinge har tre personer inlagda på grund av covid-19. Men han påminner samtidigt om att regionen måste förbereda sig på en betydligt tuffare situation än så. I ett »värsta scenario« handlar det om 150 inlagda personer.

– Vi är flera veckor efter regionerna i Mälardalen. Men vi planerar för att kunna hamna där, i ett läge med större spridning och fler allvarligt sjuka.