Läkare och fysioterapeuter som går på nationella taxan har hittills inte kunnat ta betalt för digitala vårdbesök. Därmed riskerar de att tappa de patienter som de inte kan ta emot fysiskt under coronapandemin.

Förra veckan berättade Sveriges Radio att Västra Götalandsregionen och Sörmland har bestämt att taxeläkarna under pandemin ska ersättas för digitala besök, precis som för fysiska besök.

Sveriges läkarförbund har lyft frågan och vill att fler regioner följer efter. Men Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och regioner, har pekat på att det kräver ett regeringsbeslut eftersom reglerna styrs av regeringsförordning från 1994.

Och nu vill Anders W Jonsson, vikarierande partiledare för Centerpartiet, att lagen ändras.

– Det blir ju absurt i detta läge. Vi har uppåt 1 000 läkare och nästan lika många fysioterapeuter. De kan alltså inte ta emot sina patienter digitalt, utan de ska då för att överhuvudtaget få någon ersättning möta patienterna direkt, säger han till Expressen.

Enligt Anders W Jonsson är regeringen medveten om problemet och han har fått beskedet att man tittar på frågan. Nu hoppas han på en lösning inom kort.

– Samarbetet mellan januaripartierna har ju fungerat bra, även nu i dessa kristider. Och det är det som gör att jag säger att jag utgår från att regeringen snabbt hittar en lösning på det här.

Lag från 1994 som styr

Nationella taxan eller Lagen om Läkarvårdsersättning (LOL) har funnits sedan 1994.

Villkoren för vårdgivarens verksamhet regleras i den aktuella lagen (LOL) och den ekonomiska ersättningen fastställs i Förordningen om läkarvårdsersättning (FOL).

Ersättningsnivåerna i taxan förhandlas mellan Sveriges läkarförbund och Sveriges Kommuner och regioner (SKR).

För närvarande är cirka 1 000 läkare anslutna till nationella taxan.

Förra veckan enades Läkarförbundet, Fysioterapeuterna och SKR om en överenskommelse som gör det möjligt för läkare och fysioterapeuter på nationella taxan att tillfälligt kunna ta anställning eller uppdrag i en region.

Källa: Läkarförbundet.