– Vi kan nu se att smittspridning sker i hela Stockholms län. Tidigare har vi rapporterat en överrepresentation av antalet smittade personer per 10 000 invånare främst i stadsdelarna Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista. Det tycks dessvärre hålla i sig, säger smittskyddsläkare Per Follin vid Smittskydd Stockholm, till regionens hemsida.

Att stadsdelarna drabbats särskilt hårt har tidigare rapporterats. Den nya statistiken visar att Rinkeby-Kista har 238 covid-19-fall, vilket ger 47 per 10 000 invånare. Motsvarande siffror för Spånga-Tensta är 144 samt 37. Stadsdelarnas siffror kan jämföras med dem för Stockholms kommun totalt som har 1 461 fall, vilket ger 15 per 10 000 invånare.

– Det är dystert att se för det speglar väldigt tydligt hur folkhälsan och segregationen ser ut i Stockholm. Där människor redan lever i utsatthet och där hälsan redan från början är sämre, där slår pandemin extra hårt, säger hälso- och sjukvårdsregionråd Anna Starbrink (L), till Dagens Nyheter med anledning av siffrorna i de båda stadsdelarna.