Sex läkare tar plats i rådgivande referensgrupp

Nu är det klart vilka som utgör Folkhälsomyndighetens rådgivande referensgrupp med anledning av den pågående pandemin med covid-19.

Publicerad:
Lakartidningen.se
(uppdaterad 2020-04-20)

Sex externa experter ska utgöra Folkhälsomyndighetens rådgivande referensgrupp, enligt beslut av myndighetens generaldirektör Johan Carlson som publicerats på myndighetens webbplats i dag. Gruppen ska vara ett rådgivande komplement till myndighetens egen expertis och inte fatta egna beslut.

De sex personerna i gruppen är:

  • Tomas Bergström, professor, överläkare, klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska akademin
  • Blenda Böttiger, överläkare, specialist i klinisk virologi, Lunds universitet
  • Hans Fredlund, docent, f d smittskyddsläkare, Örebro
  • Anders Lindberg, f d smittskyddsläkare i Halland
  • Magnus Lindh, professor, överläkare, klinisk virologi, Göteborgs universitet
  • Anders Sönnerborg, professor, överläkare, klinisk virologi, Karolinska institutet

– Vi har träffats fyra eller fem gånger, vi träffas ungefär en gång i veckan, sa statsepidemiolog Anders Tegnell vid torsdagens presskonferens.

Mötena har gett väldigt mycket, sa han.

– Vi har diskuterat olika ämnen, bland annat äldreboenden och mer åtgärder där, vi har diskuterat mer tekniska ämnen som serologi. Så vi har ett antal ämnen som vi får input i från experter på väldigt många olika områden, både var utvecklingen finns och vad vi kan tänka oss framåt inom de områdena.

Publicerad:
Lakartidningen.se
(uppdaterad 2020-04-20)
Från startsidan

Ivos tillsyn ska öka vad gäller risker med bristande tillgänglighet

Ivos ska öka sin tillsyn av risker med bristande tillgänglighet

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, ska på regeringens uppdrag ta fram förslag på hur myndighetens tillsyn kan utvecklas när det gäller patientsäkerhetsrisker på grund av bristande tillgänglighet.

Skånskt förslag om begränsad listning ej aktuellt i Stockholm

Skånskt förslag om begränsad listning inte aktuellt i Stockholm

Ett förslag om att begränsa listningen till vårdcentral till enbart 1177.se och klassiska blanketter, som drevs igenom med brett politiskt stöd i Skåne, är inte aktuellt i Stockholm. Socialdemokraterna och Distriktsläkarföreningen är för, men sjukvårdsregionrådet säger nej.

Kirurgchef som slutar beskriver en förtroendekris

Kirurgchef i Östersund: Jag ser en förtroendekris på sjukhuset

Läget på Östersunds sjukhus är infekterat. Det senaste året har präglats av protester, sjuksköterskeflykt och hårda besparingar. Dessutom har flera toppchefer slutat. En av dem är kirurgen Anna Warg, omtyckt områdeschef på kirurgkliniken.

Tikagrelor jämfört med klopidogrel hos äldre patienter med hjärtinfarkt

Tikagrelor eller klopidogrel hos äldre patienter med hjärtinfarkt

Äldre människor kan behöva en mer individualiserad behandling vid hjärtinfarkt då behandlingseffekten av olika läkemedel kan skilja sig. Det visar en svensk studie som nyligen publicerades i Circulation.

Ålderistisk syn på godartad prostataförstoring

Oroande ålderistisk syn på godartad prostataförstoring

Det är hög tid att genomföra riktade insatser för att komma till rätta med det som kommit att bli en bortglömd folksjukdom – godartad prostataförstoring, skriver Per-Anders Abrahamsson och Barbro Westerholm.

Mer dagkirurgi innebär utmaningar vid postoperativ smärtlindring

Mer dagkirurgi innebär utmaningar vid postoperativ smärtlindring

Opioider är ofta nödvändiga initialt vid postoperativ smärtbehandling, men vi måste minimera risken för beroende genom att iaktta stor försiktighet vid förskrivning, öka kunskapen om alternativen samt sträva mot en bättre individualiserad smärtbehandling, skriver Peter Dahm.

Akademiska utreder om vård ska flyttas ut till privata aktörer

Akademiska utreder om vård ska flyttas ut till privata vårdgivare

Region Uppsala ska se över om en del av den vård som i dag bedrivs på Akademiska sjukhuset kan läggas ut på privata aktörer. »Det är inte hållbart att Akademiska sjukhuset förväntas göra allt«, säger Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande i sjukhusstyrelsen.(1 kommentar)

Njurgurun vägrade tro på Henles slynga

Njurgurun vägrade tro på Henles slynga

Försöken att kartlägga funktionen av Henles slynga, viktig för urinkoncentrationen i nefronet, ledde till en seg vetenskaplig kontrovers inom njurfysiologin. Nefrologen Anna Lindgren berättar om turerna kring lösningen av en medicinsk gåta. (1 kommentar)

Nytändning när äldre stöttar yngre kollegor

Mentorskap ska locka äldre läkare att jobba kvar i sjukvården

Röntgenläkaren José Gallego vägleder yngre kollegor och får själv en nytändning i jobbet. Mentorprogrammet i Västra Götaland siktar både på att stötta unga läkare och att få de äldre som närmar sig pensionen att arbeta kvar några extra år.

»Viktigt att chefer lyssnar på vad äldre medarbetare vill«

»Viktigt att chefer lyssnar på vad äldre medarbetare vill«

Chefer måste bli bättre på att fånga upp äldre medarbetares önskemål. För att fler ska vilja jobba högre upp i åldern måste arbetsgivaren vara mer öppen för individuella lösningar och vidareutbildning.(1 kommentar)

Kan krossade linfrön ge »falsk« hemokromatos?

Kan krossade linfrön ge »falsk« hemokromatos?

Vi vill uppmärksamma vården på ett fall av »falsk« hemokromatos. Familjens matvanorna misstänks vara orsaken till patientens tillstånd, då man ätit krossade linfrön på fil och även tillsatt det i bröd, skriver Margaretha Lööf-Johanson och medförfattare.

Inhalationssteroider vid KOL kan förebygga försämring

Tillägg av inhalationssteroider vid KOL kan förebygga försämring

Tillägg av inhalationskortikosteroider ges till dem som trots luftrörsvidgande behandling har fortsatta exacerbationer. Överväg behandling noggrant vid insättning och uppföljning.

Krav på läkarintyg återinförs

Krav på läkarintyg återinförs

Den 1 november återinförs kravet på läkarintyg vid ansökan om sjukpenning och för ersättning för vård av sjukt barn. Men Försäkringskassans beslut möter kritik.

Sjukhusen i Kronoberg i stabsläge – operationer ställs in

Sjukhusen i Kronoberg går upp i stabsläge – operationer ställs in

Ansträngt vårdplatsläge i kombination med snabb ökning av inneliggande covidpatienter gör att sjukhusen i Kronoberg nu går upp i stabsläge. Planerade operationer ställs in den kommande veckan.

Läkarstudenter anser sig behöva utbildning i läkemedelsbehandling

Läkarstudenter behöver bättre kunskap i läkemedelsbehandling

Vid ett kunskapstest för läkar­studenter på termin 11, där merparten av frågorna var patientrelaterade, hade medianstudenten hälften rätt. En nationell examination bör övervägas i slutet av den svenska läkar­utbildningen.(1 kommentar)

5 frågor: Förvånande att spridningen i kunskap var så stor

5 frågor till Anna L Eriksson

Anna L Eriksson, överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, är en av författarna bakom en artikel om läkarstudenters behov av utbildning i läke­medelsbehandling.

Förskrivningsrätt bör kopplas till nationell läkemedelsexamen

Förskrivningsrätt bör kopplas till nationell läkemedelsexamen

En nationell läkemedelsexamen som villkor för fri förskrivningsrätt skulle stödja läkemedelslärandet hos läkare utbildade både i Sverige och i andra länder, skriver Ylva Böttiger i en kommentar.(1 kommentar)

Uppsala först ut med lokala restriktioner

Uppsala först ut med lokala restriktioner

På grund av hög smittspridning införs nu lokala allmänna råd i Region Uppsala. Bland annat ska man undvika kollektivtrafik och helst bara umgås med dem man bor tillsammans med.

Rehabilitering måste integreras mer i bröstcancervården

Bättre återhämtning vid bröstcancer när rehabiliteringens roll förtydligas

För att säkerställa en optimerad återhämtning för patienter med bröstcancer behöver rehabilitering löpa parallellt med diagnostik och behandling genom hela cancerprocessen, visar en fokusgruppsintervjustudie.

Satsning ska bromsa personalflykt på Östersunds sjukhus

Satsning ska bromsa personalflykt på Östersunds sjukhus

Efter starka protester – bland annat från läkarna på Östersunds sjukhus – görs nu förbättringar av sjuksköterskornas villkor och satsningar för att bromsa personalflykten. Planerna på att ta bort 160 tjänster från sjukvården dras också tillbaka.