Vid Danderyds sjukhus i Stockholm pågår en studie där man mäter om personal utvecklat antikroppar mot covid-19. Arbetet genomförs av forskare på Danderyds sjukhus samt forskare från KTH. Genom att provta medarbetare över en längre tid hoppas man kunna se hur stor andel av personalen på sjukhuset som har haft viruset.

Nu visar en första avstämning att cirka 20 procent av de 527 medarbetare som testats hittills hade antikroppar mot sars-cov-2.

– Tanken med studien är inte bara att fastställa hur många av medarbetarna som har haft covid-19, vi vill också kunna fastställa hur lång tid en individ har antikroppar och högst sannolikt är immun mot covid-19, säger läkaren och forskaren Charlotte Thålin, som driver studien, i ett pressmeddelande.

De som testats har ännu inte hunnit få sina individuella svar, men forskargruppen planerar att det ska ske inom en snar framtid. Nu fortsätter studien och målet är att ha testat alla medarbetare som vill vara med inom några veckor. Efter tre månader blir det en uppföljning där man testar samma individer igen, oavsett om man har haft antikroppar eller ej. Därefter fortsätter flera uppföljningar.

Medarbetarna fyller också i ett frågeformulär där de anger om de har haft symtom och var på sjukhuset de arbetar.

– Det ska bli spännande att få se om antikroppsbildningen är relaterad till eventuella symtom, och huruvida det har förekommit mer smitta på de avdelningar som vårdar covid-19-patienter, säger Charlotte Thålin.

Testet ska följas upp flera gånger

Den så kallade Community-studien mäter antikroppar för att se om medarbetare på Danderyds sjukhus varit smittade med sars-cov-2.

Medarbetarna går in på en app och bokar in tid för testning. I appen anges även svaret efter cirka två veckor. Sekretess säkras bland annat genom att medarbetaren signerar med sitt bank-ID.

Efter första testet sker en uppföljning efter 3, 6 och 12 månader, sannolikt även efter 2 respektive 5 år. Detta för att man i studien vill veta hur lång tid en individ har antikroppar. Uppföljningen sker oavsett om individen hade bildat antikroppar från början eller inte.

Testmetoden har utvecklats på Scilifelab och KTH. Studien finansieras av Region Stockholm, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Familjen Erling-Perssons Stiftelse, Familjen Christian och Jennifer Dahlberg och Atlas Copco.

Källa: Danderyds sjukhus