»Just nu bjuder vi på medlemskapet i tre månader. Gäller alla läkare som blir nya medlemmar i april. Du får dessutom personlig rådgivning på direkten i ärenden som rör covid-19.«

Så låter erbjudandet på förbundets webbplats. Och under perioden 1–20 april fick Läkarförbundet 200 nya medlemmar, vilket är en fördubbling jämfört med samma period förra året, då siffran var 103, enligt förbundets kommunikationsavdelning.

För den som går med i april blir medlemskapet kostnadsfritt under maj, juni och juli. Det är den ena delen av erbjudandet. Den andra delen gäller rådgivning. När det gäller personlig rådgivning så har nya medlemmar normalt sett en karenstid på sex månader för råd och stöd i arbetsrelaterade ärenden. Men för dem som går med under april månad faller karenstiden bort för ärenden kopplade till just covid-19.

Med anledning av pandemin finns en särskild covid-19-sida med vanliga frågor och svar på förbundets webbplats, och medlemsrådgivningen har utökat tillgängligheten, enligt förbundets kommunikationsavdelning. Förbundet har också digitala nätverksmöten för skyddsombud och en sluten Facebook-grupp har skapats för skyddsombuden.