Ansökningstiden inför hösten har ännu inte gått ut. Dagens Nyheter har jämfört antalet ansökningar som inkommit mellan den 16 mars och den 1 april med samma period förra året. Förra året sökte 3 987 personer under perioden jämfört med 4 895 i år.

Även sjuksköterskeprogrammet har sett ett ökat intresse. Där är ökningen ännu större, 26 procent, från 7 293 ansökningar till 9 160 i år.

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren säger i artikeln att hon tror att Folkhälsomyndighetens dagliga pressträffar om coronakrisen kan ha ökat intresset för läkaryrket.

– Den har gjort det tydligt hur viktigt läkaryrket är och vilket spännande jobb det här är, säger Heidi Stensmyren till DN.

Även Roger Klinth, rektor på Ersta Sköndal Bräcke högskola, tror att rapporteringen i medierna kan ha bidragit till det ökade intresset för vårdyrken.

– Många vill vara med när det händer och kunna göra skillnad. Så tror jag att många unga tänker, att de vill ha ett yrke där de kan göra nytta.

Han tror också att trygga anställningar kan locka i tider av oro.