Som Läkartidningen tidigare berättat har coronaepidemin inneburit ett rejält uppsving för digital vård på olika håll i landet, bland annat i Västra Götaland och i Region Jönköpings län. Besöken har ökat rejält och regioner har snabbutbildat personal.

Nu visar också siffror att distansvården i Stockholm ökat avsevärt under mars och april i år, den tid då coronaepidemin haft stor påverkan på länet.

– De digitala vårdtjänsterna är verkligen en styrka i pandemins tid, sa hälso- och sjukvårdsregionråd Anna Starbrink (L) på en presskonferens på onsdagen.

– Vi hade redan en bra process igång, men den tog väldig fart nu under våren. Vi har reviderat befintliga vårdvalsavtal och andra avtal i olika delar av vården för att kunna ersätta fysiska möten med digitala och på så vis minska smittspridning.

Stockholmarna gjorde nästan sju miljoner besök på 1177.se i mars. Det kan jämföras med mindre än fem miljoner per månad i januari och februari eller omkring fyra miljoner samma period i fjol.

Antalet användare av regionens egen primärvårdsapp »Alltid öppet« har fördubblats sedan början på året. Under samma period har antalet anslutna vårdenheter gått från 231 till 580. Nu är exempelvis alla regionens egenägda vårdcentraler, barnmorskemottagningar och BUP-enheter anslutna.

Därtill har sjukhuspersonal snabbutbildats i digital vård. Det har gjort att »Alltid öppet« även har införts på fem akutsjukhus.

April månad har, trots att den inte är slut, också inneburit ett rekord i antal videobesök genom »Alltid öppet«. Hittills har över 36 000 videobesök gjorts, att jämföra med blygsamma 3 000 i januari.

Digital vård brukar förknippas med yngre patienter. Men kanske har epidemin och uppmaningarna om fysisk distans lett till fler äldre användare. För tittar man på åldersgrupper har den största ökningen skett i åldrarna 70–79 år, en grupp som ökat med 50 procent.

Sammanfattningsvis har Region Stockholm slagit flera rekord när det gäller användningen av de egna tjänsterna. Mars var en rekordmånad för besök på 1177.se, och april har inneburit fler videobesök och användare av »Alltid öppet« än någonsin tidigare.

– Det har varit en dramatisk och historiskt snabb omställning av Stockholmssjukvården, sa Daniel Forslund (L), innovationsregionråd.

 

Läs även:

Vårdgivare snabbutbildar personal i digital vård

Region Stockholm satsar på egna nätläkare hela veckan

Alla vårdgivare i Stockholm ska kunna kontaktas digitalt