Fältsjukhusen i Stockholm och Göteborg står redo, men har ännu inte behövt ta emot patienter. På måndagen ser det inte ut som att det ska behövas än, då man lyckats skapa tillräckligt med vårdplatser inom sjukhusens väggar.

De två fältsjukhusen, eller sjukhuskompanier som de egentligen heter, är de enda Försvarsmakten har. Myndigheten har utbildat regionanställd personal som sedan fört utbildningen vidare till den vårdpersonal som ska arbeta på fältsjukhusen.

– Viss miljöträning behöver man, men det viktiga är att lära sig utrustningen så att man kan sköta ventilatorn, pumpar och så vidare, säger Göran Sandström som är specialist i anestesi- och intensivvård, major och ställföreträdande chef vid Försvarsmedicinskt centrum.

Försvarsmaktens utrustning kan skilja sig från den som vanligen används på sjukhusen, vilket gör en utbildning nödvändig. Men försvaret utbildar också inom smittskydd och hur skyddsutrustningen används.

Fältsjukhus är ganska stora apparater som ska ha kirurgisk förmåga med ett antal operationssalar och därtill intensivvård, vanliga vårdplatser, samt röntgen, sterilfunktion, laboratorium och diverse servicefunktioner.

– Nu har vi skruvat om de här till att bli pandemisjukhus i stället för traumasjukhus. Vi har tagit bort operationsdelen och lämnat den hemma. Sedan har vi fått kraftsamla på skyddsutbildning så att man kan jobba med de här patienterna utan att själv bli smittad, säger Göran Sandström.

Försvarsberedningen har kommit fram till att ytterligare två till fyra fältsjukhus behövs, men det ligger fem år in i framtiden. Försvarsmakten har ytterligare en viss reservkapacitet för sjukvård, men inte ett helt sjukhus.

Men myndigheten bidrar också på andra sätt under den pågående epidemin. Bland andra Region Norrbotten har bett om fordon för sjuktransporter och personal som kan köra dem.

– Just nu efterfrågas det av några regioner så vi har gjort en beredning i ärendet och har beredskap för att kunna hjälpa till, säger Göran Sandström och fortsätter:

– Vi har ganska många vägambulanser i Försvarsmakten och vi har en flygförmåga som vi kan skruva om så att vi kan transportera patienter om det behövs.

Flera av de tält som har satts upp för triagering utanför sjukhus runtom i Sverige kommer också från försvaret. Det gäller bland annat vid de tre sjukhusen i Östergötland, St Görans sjukhus i Stockholm, och i Jämtland Härjedalen, där myndigheten också bidragit med personal.

Försvarsmakten har även skickat 2 000 skyddsmask 90 till Region Stockholm, en mask som egentligen är designad för att skydda mot biologiska och kemiska stridsmedel, radioaktivt damm med mera. Därtill har ett par laboratorieingenjörer förstärkt Folkhälsomyndigheten och försvaret har bistått med logistik för provtagning.

– Nu blev det plötsligt väldigt tydligt att vi kan göra nytta, inte bara i krig utan i civilsamhället också, säger Göran Sandström.

 

Läs även:

Militären bygger ett fältsjukhus

Västra Götalandsregionen vill ha fältsjukhus

Nu är fältsjukhusen redo för patienter