Anmälningarna har gällt antingen »Olämplig säljmetod« eller »Bristande säkerhet i en produkt eller en tjänst«. En av anmälarna skriver: »Hedda Care marknadsför covid-19 tester till individer som ej är tillförlitliga. Detta marknadsförs som ett snabbt och enkelt sätt att få svar på om man har utvecklat antikroppar mot covid-19. Det är alldeles för hög felprocent i testsvaren, vilket leder till att man kan få felaktigt svar på immunitet. Risk för samhället i och med att man kan sprida smittan vidare i tron att man är immun.«

Hittills har både Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket varit skeptiska till antikroppstest för covid-19. Statsepidemiolog Anders Tegnell sa till exempel så sent som i tisdags den 28 april på presskonferensen att de ännu inte är tillförlitliga:

– De flesta tester faller på validering. Var ligger gränsen för när testet visar att man haft sjukdomen? Många av testerna är ganska bra på att hitta dem som verkligen haft sjukdomen. Men de missar väldigt många. Vi vet alldeles för lite för att säga på individnivå vad det betyder för immunitet, sa Anders Tegnell till DN.

Vårdbolaget Hedda Care i Stockholm erbjuder fortfarande tester för covid-19 till privatpersoner. På sin webbplats skriver företaget bland annat att man gör det för att man är angelägen om att »hjälpa till att få människor tillbaka i arbete och minska oro«.