Covid-19 ser ut att göra tydliga avtryck i dödstalen. Under vecka 15 (6–12 april) dog 2 505 personer, vilket innebär ett genomsnitt på 358 personer per dag. Det är det högsta antalet dödsfall per vecka sedan millennieskiftet.

Det näst högsta dödstalet var den första veckan i januari år 2000. Men på plats tre och fyra kommer återigen aprilveckor från i år; veckan 14 och vecka 16.

Stockholms län, som drabbats hårdast av covid-19, har under de tre veckorna 14, 15 och 16 haft ovanligt höga dödssiffror. Då har dubbelt så många människor avlidit jämfört med de motsvarande veckogenomsnitten under åren 2015–2019.

Under samma period har sex andra län haft dödstal som varit minst 50 procent högre än veckogenomsnitten 2015–2019. Det handlar om Uppsala, Södermanland, Östergötland, Gotland, Västmanland och Dalarna.

Går man ner på kommunnivå är den högsta överdödligheten i Sundbyberg i Stockholms län under perioden 21 mars–20 april. Där och i Borlänge i Dalarnas län har fler än tre gånger så många dött under 2020 jämfört med genomsnittet 2015–1019.

Totalt sett ser Sverige ut att gå mot ett mörkt månadsrekord. Varje dag mellan 30 mars och 17 april rapporterades fler än 300 dödsfall per dag.

– Det är inte så ofta det är så höga dödstal. Det kan bli en rekordmånad det här årtusendet, säger Tomas Johansson på SCB:s enhet för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd, till Läkartidningen.

Han påtalar också att statistiken är preliminär. I synnerhet de senare veckornas statistik kommer att revideras uppåt.

Vecka 15:s dödstal på 2 505 kan jämföras med det tidigare högsta dödstalet på 2 354 personer under den första veckan i januari 2000. Den månaden hade i sin helhet ungefär lika stort dödstal som januari 1996 och december 1993.