När pandemin var mer eller mindre ett faktum fick Lars-Magnus Andersson, ordförande i Svenska infektionsläkarföreningen, signaler från medlemmar runt om i landet om att det fanns behov av att få kunskapsläget kring covid-19 sammanfattat.

Det fanns också ett behov att få diskutera erfarenheter.

– Då bestämde vi oss för att ordna webbmöten där vi gör en vetenskaplig uppdatering. Vi gör också en genomgång av läget i vården i olika delar av landet, säger Lars-Magnus Andersson.

Hittills har tre webinarier av det här slaget ordnats. En inbjuden panel deltar muntligt medan övriga deltagare kan ställa frågor och kommentera via mötessystemets chattfunktion.

Närmare 400 personer har deltagit aktivt per gång så här långt och tusentals fler har tittat i efterhand. Det handlar om såväl infektionsläkare som läkare inom andra specialiteter och annan sjukvårdspersonal.

Och utifrån responsen verkar mötena vara uppskattade.

– Kanske beror det på att vi inte skriver deltagarna på näsan riktigt utan redovisar det vi har hittat. Sedan får man själv ta ställning till hur man ska värdera det som vi har presenterat. Att få synpunkter från olika delar av landet tror jag också är värdefullt, säger Lars-Magnus Andersson.

Han tycker att mötesformen fungerar förvånansvärt bra.

– Det blir mer levande än vad vi trodde att det skulle bli. Det som är roligt är att föreläsarna bidrar och ställer upp med så kort varsel, men också att åhörarna deltar så aktivt.

I dag fredag är det dags igen. Vad står på programmet?

 – Det blir en ny vetenskaplig uppdatering. Exakt vilket fokus det blir, det vet vi inte, men vi försöker beta av olika aspekter. Det blir genomgång av litteraturen, lite om läkemedelsbehandling och kanske om speciella grupper. Vi tar även upp komplikationer, som trombos och så, säger Lars-Magnus Andersson.

I ljuset av att trycket ökar på att få fram snabbtester för att kunna avgöra om någon varit sjuk i covid-19 eller inte kommer även serologisk diagnostik att diskuteras. Dessutom har alltså Anders Tegnell bjudits in för att berätta mer om samhällsåtgärder för att förhindra smitta och modeller för smittspridning.

– Många vill veta mer om rationalen – på ett djupare plan – bakom olika åtgärder för att minska smittspridning i samhället och vilka antaganden som ligger bakom modeller för smittspridning. Vi får se om det blir Anders eller någon annan från Folkhälsomyndigheten som deltar, säger Lars-Magnus Andersson.

Här kan sjukvårdspersonal anmäla sig till fredagens webbmöte.