För knappt ett par veckor sedan togs sjukhustältet kallat IVA Kronan utanför Östra sjukhuset i bruk med de första covid-patienterna. Syftet var att om möjligt vårda IVA-patienter där i stället för inne på sjukhusen, och inriktningen var att utvidga antalet i tältet innan ytterligare platser inne på sjukhusen togs fram.

Men kritiken mot den inriktningen växte och debatten blev turbulent. Bland annat avgick verksamhetschefen för anestesi, operation och intensivvård på Östra sjukhuset, Jonna Lindeblad, då hon inte kunde ställa sig bakom organisationen som tagits fram med anledning av pandemin.

Också hos personalen i övrigt har det funnits en oro för patientsäkerheten, smittorisken och arbetsförhållandena. Det handlade bland annat om att tältet var trångt och att respiratorerna var av det äldre snittet, där man inte kan kontrollera om syrgastillförseln är tillräcklig. För att komma åt patienterna på båda sidor av sängarna, behövde de rullas fram.

– Gjorde man det med patienter samtidigt på båda sidor mittgången, krockade man på mitten. Plus att man jobbar i skyddsutrustningen och det är varmt och svettigt, berättar Christina Sjöberg,  huvudskyddsombud för Västra Götalands läkarförening och ordförande i Saco Västra Götaland.

På långfredagen begärde facken en akut skyddsrond. Och efter den vidtog arbetsgivaren vissa åtgärder, såsom att säkerställa att det inte skulle finnas smittrisk och minska taket för antalet patienter från 20 till 16.

Kritiken om bristande patientsäkerhet och mot att tältet i första hand skulle användas till intensivvård bestod dock.

– En återkommande fråga handlade att om varför tältet användes till svårt sjuka IVA-patienter i stället för att vårda dessa inomhus, säger Christina Sjöberg.

En namninsamling för att utreda andra möjligheter startades, dock utan fackets inverkan. Enligt SVT Nyheter Väst samlade den 190 underskrifter av både läkare och sjuksköterskor.

Och i slutet av förra veckan kom nya besked: IVA Kronan ska inte ta emot fler patienter utan verksamheten där ska i stället flytta in på Östra sjukhuset, Mölndals sjukhus och på Sahlgrenska inne i Göteborg, alla delar av Sahlgrenska universitetssjukhuset, där man också ökar antalet IVA-platser.

– Man har ju till slut lyssnat på det vi har sagt. Men det tråkiga var att det hände först efter att enskilda medlemmar gått ut i pressen och berättat om oron för patientsäkerheten. Det är lite bekymmersamt. Vi har ju i läkarföreningen försökt att låta bli att oroa allmänheten, säger Christina Sjöberg.

Beslutet hur IVA-platserna ska fördelas ligger hos Sahlgrenska universitetssjukhuset i samråd med regionen.

– Den stora anledningen till att man backar är att det inte finns någon ökning av IVA-platsbehovet just nu, det ligger konstant och har snarast minskat. När vi tog tältet i bruk hade vi en brantare stigande kurva. Sedan har det planat ut, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

Om man behöver tältet i framtiden, är det för intensivvård då?

– Man kan använda det både för intensivvård och annan vård. Men det är framför allt intensivvård som är den trånga sektorn för oss.

Hon har både hört kritik och fått signaler om att arbetet i tältet fungerat bra. Men hon menar att det är viktigt att lyssna på den oro som funnits.

– Tältet är patientsäkert. Men jag förstår kritiken, säger Ann Söderström och fortsätter:

– Jag upplever inte att kritiken handlar om att vi inte någonsin ska kunna använda tältet, men att vi inte ska behöva använda det nu när det inte blev så stor tillströmning. Det är också en stor arbetsmiljöfråga.