Jonna Lindeblad avgick som verksamhetschef för anestesi, operation och intensivvård i måndags. Enligt Göteborgs-Posten har hon inte stått bakom den nya organisation som tagits fram med anledning av pandemin.

– Jag har drivit en fråga ganska hårt och inte fått gehör, så nu tar jag konsekvenserna av det och avgår, säger hon till tidningen.

Sjukhuset har fått ställa om på många sätt. Bland annat har ett fältsjukhus med 20 IVA-platser uppförts utanför Östra sjukhuset.

– Det har blivit nya omständigheter i samband med pandemin. Verksamheten har förändrats och jag har helt enkelt inte längre haft beslutande mandat över hela min verksamhet, säger Jonna Lindeblad till Göteborgs-Posten.

När Läkartidningen söker Jonna Lindblad svarar hon i sms: »Jag känner mig nöjd med de svar jag har gett i andra medier och har inget behov av att diskutera saken ytterligare. Jag avböjer därmed intervjuförfrågan. Nu ser jag fram emot att gå tillbaka till mitt jobb som narkosläkare.«

Jonna Lindeblad tillträdde som verksamhetschef 2017. Tillförordnad verksamhetschef är enligt sjukhusets uppgifter Olaf Gräbel.