I ett pressmeddelande skriver SKR att anledningen är en avgörande påverkan på personalförsörjningen.

– I Region Stockholm ser vi nu att alla befintliga möjligheter i det reguljära kollektivavtalet för att säkra bemanningen i intensivvården är uttömda. Vi väljer därför att aktivera krislägesavtalet enligt regionens begäran med omedelbar verkan, säger Joakim Larsson, ordförande i förhandlingsdelegationen i SKR, i pressmeddelandet.

Det var i går, torsdag, som Region Stockholm begärde att få aktivera avtalet.

Krislägesavtalet ska reglera villkor för arbetstagare som arbetar vid krisläge. Avtalet kan aktiveras om en region eller kommun fattar beslut om det, och att SKR därefter fattar samma beslut. Det gäller sedan i fyra veckor i stöten och ger arbetsgivaren möjlighet att disponera mer fritt över arbetskraften, medan de anställda får bättre lön.