– Det kommer att bli väldigt många patienter med covid-19 framöver och vi kommer inte ha plats för alla i respirator. Vår viktigaste funktion som medicinare blir att behandla patienter så bra som möjligt, så att de inte behöver mekanisk ventilation, säger Roland Söderholm till Läkartidningen.

Nu efterlyser han ett samarbete mellan till exempel infektionsläkare, narkosläkare, lungmedicinare, kardiologer och barnläkare.

– Det finns inget skrivet om hur vi ska sköta de här patienterna på vårdavdelning. Om vi kan ge lite tydliga riktlinjer så tror jag att vi kommer att kunna hantera fler patienter plus att vi kommer att kunna hantera dem bättre, säger Roland Söderholm och fortsätter:

– Då behöver vi lyfta in de olika perspektiv som olika specialiteter har och tillsammans försöka ta fram ett vårdprogram för vård på avdelning och IVA. Gärna ett som är gemensamt för landet.

Enligt Roland Söderholm behövs ett vårdprogram som är enkelt att följa och uppdatera allt eftersom.

Att det finns risk att många erfarna läkare själva blir liggande sjuka hemma framöver gör det än mer akut att få detta på plats, anser han.

– Hur ofta ska vi göra kontroller? När är det dags att sätta in antibiotika? Ska vi ge febernedsättande och ångestdämpande för att minska syreförbrukningen och därigenom belastningen på lungan?

Roland Söderholm är själv specialist i internmedicin, lungmedicin och kardiologi. Tillsammans med några andra internmedicinare arbetar han nu med ett lokalt vårdprogram för Södertälje sjukhus när det gäller vård på avdelning av patienter med covid-19.

– Vi måste ju ha någon instruktion. Men helst skulle jag ju vilja ha med dem som verkligen kan sina saker inom andra specialiteter. Jag har ringt och pratat med exempelvis en arytmolog och en barnläkare för att få lite tankar om hur man kan göra. Men i slutänden är det ändå jag som måste bestämma mig.

Roland Söderholm konstaterar att sjukvården jobbar mycket med standardiserade vårdförlopp i dag.

– Är det något vi behöver ett standardiserat vårdförlopp för så är det just det här. Och vi behöver det nu, säger han.