Krislägesavtalet ger arbetsgivare möjlighet att använda arbetskraft mer fritt än vad kollektivavtalet tillåter. I gengäld får personalen en betydligt större ekonomisk kompensation.

Läkarförbundet skrev under krislägesavtalet med arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och regioner och Sobona i mitten av mars. Vårdförbundet skrev på så sent som för en vecka sedan.

På onsdagen krävde Vårdförbundet att avtalet nu tas i bruk. Läkarförbundet inte gått ut med ett lika tydligt krav – men ordförande Heidi Stensmyren säger nu att det är dags att använda avtalet.

– Det är läge nu att aktivera det där det behövs, säger hon till Läkartidningen.

Hon fortsätter:

– Vi ser redan nu att verksamheterna börjar ställa om så att de kan ta ut fler arbetade timmar och flytta på folk, egentligen det som krislägesavtalet är framtaget för.

Vilka ställen ser ni där det faktiskt behövs?

– Det är inom intensivvården i Stockholm, Sörmland… det finns några sådana exempel. Vi ser också i Göteborg där man har ett ökat uttag av antalet timmar.

Krislägesavtalet kan aktiveras i enskilda delar av verksamheten, exempelvis en intensivvårdsavdelning på ett sjukhus. Det ger bland annat arbetsgivaren rätt att förlänga den ordinarie veckoarbetstiden till 48 timmar, och därtill nödfallsövertid vid behov, under som mest fyra veckor.

För det får läkare en krisersättning på 120 procent av lönen, plus 150 procent per timme vid nödfallsövertid.

För att aktivera avtalet måste regionen vända sig med en begäran till Sveriges Kommuner och regioner som kan ge grönt ljus om vissa kriterier är uppfyllda.

Heidi Stensmyren påpekar att det är bra att ha framförhållning när man överväger att aktivera krislägesavtalet.

– Vi pratar om en verksamhet med många anställda och schemaläggningen av personalen är en stor apparat att få till. Att hantera en kris bra handlar om goda förberedelser.

Hon berättar också att Läkarförbundet lokalt har fått »påstötningar« från arbetsgivare om att förhandla fram andra avtal för att öka bemanningen. Förbundet har då sagt nej och hänvisat till krislägesavtalet.

Kan du säga var någonstans?

– Nej, men vi får påstötningar. Det kan jag säga. Och det är intensivvård det rör sig om.

Än så länge har Region Stockholms besked varit att krislägesavtalet inte ska aktiveras och att man så långt det går letar andra lösningar.

Läkartidningen har sökt Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm, för att få svar på om det finns planer på att aktivera avtalet.

– Om vi säger något nu så är det samma besked som i går. Men det kan mycket snabbt bli inaktuellt, säger Rasmus Jonlund, kommunikationschef hos Liberalerna.

 

Läs även:

Läkarförbundet skriver under krislägesavtal

Semestern kan avbrytas vid coronakris