I går, tisdag, rapporterade Läkartidningen och flera andra medier att vårdpersonal finns bland dem som intensivvårdas med covid-19 i Stockholm.

Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening, bekräftade för Läkartidningen att det finns läkare som nu får intensivvård i Stockholm.

Hur många läkare det handlar om ville han inte uppge. Men Clara Strömberg, överläkare och huvudskyddsombud för läkarna och akademikerna på Södersjukhuset i Stockholm, har sagt till bland annat SVT Nyheter att det ska röra sig om tre läkare.

Region Stockholm ville inte bekräfta uppgifterna med hänvisning till patientsekretessen.

Yvonne Dellmark, ordförande för Karolinska universitetssjukhusets läkarförening, vill inte heller kommentera uppgifterna. Däremot har hon ställt frågan om Region Stockholm vet hur många av de som vårdas på sjukhus med covid-19-infektion som är vårdpersonal.

– Jag tycker att de uppgifterna bör komma från regionen, så att det inte blir så lätt att identifiera för den som eventuellt har blivit sjuk, säger Yvonne Dellmark.

Hon anser också att regionen öppet bör redovisa hur många ur personalen som behöver sjukhusvård för covid-19.

– Vi måste få kännedom om personal som blir sjuk. Dels för att få veta om sjukvårdspersonal blir sjuka i större utsträckning än andra i befolkningen, dels om de blir sjukare än förväntat korrelerat till motsvarande personer i samma ålder och riskkategori, säger Yvonne Dellmark.

Hon fortsätter:

– Om det är så att vi blir allvarligare sjuka så vill vi att man utreder vad det beror på, om det är bristande skydd eller andra faktorer.

I ett sådant fall kan det också vara viktigt att få reda på om vissa arbetsplatser i regionen är mer utsatta än andra, samt vilka befattningar det gäller, menar Yvonne Dellmark.

– Vi kan inte gå ut med detaljer kring enskilda sjukdomsfall på grund av sekretess. Om ledningen redovisar läget för hela regionen kan vi få aktuella data utan att man avslöjar detaljer kring enskilda. Om det skulle vara enskilda platser som sticker ut har arbetsgivaren och skyddsombuden möjlighet att analysera vidare och gå in med åtgärder direkt.

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren ser med oro på utvecklingen som skett i andra länder, där många ur vårdpersonalen insjuknat och avlidit. Samtidigt framhåller hon att det är svårt att med säkerhet slå fast att insjuknad vårdpersonal smittats i tjänsten.

– Men läkare är särskilt utsatta eftersom de är kraftigt exponerade och många jobbar med patienters luftvägar. Man måste också beakta att läkare ofta jobbar väldigt mycket, och det finns risk för brist på vila och återhämtning. Den kombinationen gör att läkare kan bli särskilt mottagliga för att bli riktigt sjuka när de blir smittade. Det är väldigt oroväckande, säger Heidi Stensmyren.

Hon anser att det avgörande i det här läget dels handlar om tillgång till skyddsutrustning och dels att läkare får tillräcklig återhämtning. Detta behöver regionerna vara särskilt vaksamma på, menar hon.

– Regioner behöver både säkerställa att vården går runt och att det blir tillräckligt med vila och återhämtning.

Heidi Stensmyren vill också se utökad testning av vårdpersonal.

– Man måste testa all vårdpersonal som får symtom så att vi kan säkerställa att de som har lätta symtom men som inte bär viruset kan återgå i tjänst. Det behövs för att alla ska kunna få vila.

Anser du att regionerna, eller Folkhälsomyndigheten, öppet bör redovisa hur många av dem som vårdas med covid-19 som tillhör vårdpersonalen?

– Det kan jag inte svara på i dag.

Läs också:

Läkare intensivvårdas för covid-19