Klorokin och hydroxiklorokin är godkända för behandling av malaria och vissa autoimmuna sjukdomar, till exempel reumatoid artrit hos vuxna.

Som Läkartidningen tidigare berättat har de här läkemedlen också lyfts fram som potentiella kandidater till behandling vid covid-19. Men även om större kliniska studier pågår så går det fortfarande inte att dra några robusta slutsatser vare sig vad det gäller säkerhet eller klinisk effekt i den här patientgruppen, enligt Läkemedelsverket.

Av en medicinsk kommentar som nyligen publicerades i Läkartidningen framgår att klorokinfosfat redan i dag används för behandling hos flertalet svenska patienter som uppvisar svår till måttlig sjukdomsbild. Nu uppmanar dock Läkemedelsverket sjukvården att bara använda klorokin och hydroxiklorin som behandling vid covid-19 inom ramen för kliniska studier.

Myndigheten avråder samtidigt starkt patienter att ta läkemedlen på eget bevåg – det vill säga utan recept och rekommendation från läkare.

Man vet sedan tidigare att båda substanserna kan orsaka allvarliga biverkningar, till exempel arytmi – ibland med dödlig utgång. Och därför bör de användas med försiktighet till patienter med riskfaktorer för arytmi, enligt Läkemedelsverket.

Myndigheten betonar att det är oklart hur risken för arytmi vid behandling med klorokin eller hydroxiklorokin påverkas om patienten är hypoxisk, som vid svår covid-19.

I ett pressmeddelande skriver Läkemedelsverket:

»Äldre med komplicerande sjuklighet och samtidig medicinering utgör den huvudsakliga riskgruppen för svår covid-19. Riskerna förenade med klorokin och hydroxiklorokin kan därför förväntas vara ökade i denna patientgrupp, särskilt i intensivvårdssituationen, jämfört med användning inom godkända indikationer«.