Vi når Giovanni Leoni, vice ordförande i Italiens läkar- och tandläkarförbund FNOMCeO, på telefon i Venedig. Där arbetar han som kirurg. Han är djupt skakad av antalet döda kollegor, som ökar för varje dag som går.

– Ingen av oss var beredd på den här omfattningen.

När vårt samtal äger rum den 1 april har 13 155 italienare – varav 66 läkare – avlidit med koppling till covid-19. De omkomna finns numera på en lista som förbundet uppdaterar dagligen. Förbundet skriver att dödsorsaken i vissa fall inte är säkerställd. Men när den här artikeln är klar är siffran uppe i 87. Över 90 procent är män.

Allra överst på listan står Roberto Stella, ambulerande familjeläkare i Varesa strax norr om Milano. Han dog den 11 mars. Och han var en nära vän till Giovanni Leoni.

– Det är så smärtsamt. När vi träffades i januari i Rom var han kärnfrisk. Och nu är han död. Han blev 67 år.

Giovanni Leoni är bitter på att myndigheterna tillät stora sammankomster även efter att smittspridningen tagit fart, till exempel karnevalen i Venedig i slutet av februari. Och han är bitter på att så många läkare de första veckorna behövde möta patienter utan skyddsutrustning.

– I synnerhet våra husläkare har varit enormt utsatta. I början kom de hem till patienter utan något skydd alls.

Italien har ett välutvecklat husläkarsystem och många av läkarna fortsätter långt upp i åren.

– De lever för sitt jobb, de vill inte sluta.

Nära hälften av läkarna var över 70 år, ett par stycken var rentav över 90. Hade några av dem gått i pension men dragit på sig läkarrocken igen för att hjälpa till?

– Ja, vi har några sådana exempel. Behovet av personal har ju varit enormt.

Men ska riktigt gamla läkare ta hand om patienter med covid-19?

– Vi har sagt det, sjukdomen är extremt farlig för äldre doktorer. Men vissa lyssnar inte, de är så måna om att få hjälpa till. Jag vill ändå understryka att snittåldern hos de avlidna läkarna har varit klart lägre än bland de avlidna patienterna, cirka 70 år jämfört med 80 år för patienterna.

Giovanni Leoni är upprörd över att vårdpersonal utgör hela 10 procent av alla som insjuknat. En förklaring är att patienter visat sig kunna vara smittsamma även innan de uppvisar tydliga symtom. Det har drabbat husläkare i hög grad, men även läkare på sjukhusavdelningar som hanterar patienter med helt andra sjukdomar.

– Jag har behandlat covid 19-patienter på kirurgen som jag först i efterhand insåg hade sjukdomen. I början fick vi också höra att vi skulle undvika att använda masker i kontakt med misstänkta patienter eftersom det kunde skrämma upp dem!

Landets tandläkare har också råkat illa ut, många har insjuknat – och sex har dött. Även många sjuksköterskor har smittats, men dödstalen är inte lika höga som bland läkare. Dels för att deras medelålder är lägre, dels för att en större andel är kvinnor som inte tycks bli sjuka i samma omfattning som männen.

– Sjuksköterskorna gör otroliga insatser under unikt långa perioder, i normala fall ligger ju intensivvårdspatienter kvar i några dagar, nu ligger de kvar i veckor.

Att även sjukhusläkare finns bland de döda beror bland annat på att sorteringen av patienter utanför sjukhusen kom igång för sent. Patienter med covid-19 kom in på olika avdelningar och smittade både andra patienter och vårdpersonal.

Några av de avlidna läkarna jobbade i Napoli i söder, men inga kommer från de centrala delarna av landet. De största dödstalen har som väntat kommit i Norditalien, men bara i undantagsfall i stora städer som Milano och Turin. Allra värst har det varit i Bergamo med 120 000 invånare – av de första 50 läkarna som avlidit kom 17 stycken därifrån.

Vidare var bara tre av de första 50 omkomna yngre än 60 år. På förbundets hemsida anger man inte längre födelsetal och geografisk hemvist för de omkomna.

– Av integritetsskäl vill vi inte lämna ut allt, säger Giovanni Leoni.

Nu kommer uppgifter om ökade dödstal i Sverige och smittad vårdpersonal. Vad är ditt råd till oroliga svenska läkare?

– Kräv effektiv skyddsutrustning, både ansiktsmask, visir och handskar. Och maskerna måste ha effektiva filter.

Personalen i Sverige är orolig för att behöva arbeta med korta ärmar.

– Långärmat vore bättre, men det är inte det viktigaste.

Hur väl skyddade är ni läkare i Italien i dag?

– Det är bättre, men fortfarande inte bra.

Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening, har själv haft mejlkontakt med italienska kollegor. Och han är skärrad:

– Att de kunde skicka ut läkare i första linjen utan skydd! Det är förskräckligt.

Nu gäller det att vi i Sverige inte gör om samma misstag, menar han.

– De är extremt viktigt att precis alla som möter patienterna har skydd.

Har vi bättre beredskap än Italien?

– Jag hoppas det, men jag är inte säker. Vår sjukvård är ännu mer decentraliserad än den italienska, det kan göra det ännu svårare här att skydda all vårdpersonal.

Men på en punkt kan Sverige gynnas i jämförelse med Italien. Det är att primärvården är organiserad på ett helt annat sätt.

– Vi har färre läkare som möter patienter i hemmen, det talar för att färre läkare ska råka illa ut här.