Under ett helt år brukar Försäkringskassan få in 300–400 ansökningar om smittbärarpenning. Men bara under mars månad i år inkom 1 000 ansökningar.

Smittbärarpenning kräver läkarintyg och betalas ut av Försäkringskassan till den som inte ska söka arbete på grund av att den är smittad eller misstänks vara smittad med allmänfarlig sjukdom. Under mars månad betalade Försäkringskassan ut smittbärarpenning till 132 personer, vilket är drygt fem gånger så många som i februari då siffran var 23.

– Det har gått upp väldigt mycket, och det beror på den extrema situationen som råder i samhället, säger Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare på Försäkringskassan, till Nyhetsbyrån Siren.

Ett vanligt år får i snitt 30 personer i månaden smittbärarpenning. Förra året fick 214 personer smittbärarpenning, se figur med siffror per region för 2019.