Mer kunskap behövs om hur den pågående pandemin påverkar arbetslivet, skriver AFA Försäkring angående en extra utlysning av forskningsmedel med anledning av covid-19. Ansökan ska göras senast den 1 oktober 2020 och anslag kan fås för projekt upp till tre år. Beslut tas löpande.

– Syftet med den här extra utlysningen är att tillse att forskning snabbt kan dra igång som ser till konsekvenserna för arbetslivet ur flera perspektiv, så att lärdomar kan dras för såväl framtida kriser som i en kommande vardag, säger Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på AFA Försäkring.

AFA Försäkring satsar omkring 150 miljoner kronor på forskning och utveckling för att förebygga ohälsa, arbetsskador och sjukfrånvaro i arbetslivet.

– Mer kunskap om covid-19 behövs, därför vill vi se mer forskning om hur covid-19 påverkar arbetsmiljö, hälsa och ledarskap. Det här är viktiga områden att följa upp och utveckla utifrån den rådande situationen. Coronaviruset påverkar arbetsmarknaden och människor i hela Sverige på ett eller annat sätt just nu och vi vill verkligen att forskningen vi ger stöd till ska komma till nytta ute i arbetslivet inom en snar framtid, säger Helena Jahncke.

Läs mer här.