I pressmeddelandet sägs att gruppen ska »bestå av experter inom smittskydd, epidemiologi, virologi och klinisk infektionsmedicin. Gruppens uppgift blir att stödja myndigheten i det fortsatta arbetet med pandemin«.

– Det är av största vikt att vi som expertmyndighet har snabb tillgång till råd från personer som är väl förankrade i det kliniska och vetenskapliga fältet och som tillsammans med våra egna experter kan diskutera läget och insatserna framåt. Därför har jag fattat beslut om att inrätta denna rådgivande referensgrupp, säger Johan Carlson, generaldirektör vid Folkhälsomyndigheten.

Gruppen blir endast rådgivande. Deltagarna presenteras inom kort.