Det senaste dygnet har Sverige fått drygt 500 nya fall av covid-19. Tittar man på kurvan över utvecklingen påminner det om situationen för en vecka sedan, då det också såg ut att börja gå brant uppåt.

– Jag trodde då att vi skulle se en riktigt brant uppgång. Det har vi ju inte sett än, och tittar man över den senaste månaden är det fortfarande en relativt flack kurva. Men nu har vi en uppgång, sa statsepidemiolog Anders Tegnell på onsdagens presskonferens.

Statistik över incidensen visar att det är en stor dominans bland de över 90 år, även om gruppen i faktiskt antal inte är så stor. Värt att nämna om siffrorna är att de gäller de patienter som provtas i sjukvården och därmed är allvarligt sjuka.

– Det här är en olycklig utveckling. Vi får också signaler från ganska många äldreboenden att man börjar se fall där och det behöver vi absolut tänka mer på. Det finns starka skäl att hålla fast vid besöksförbud på äldreboenden, sa Anders Tegnell.

Snart 400 personer har fått intensivvård. Statistiken pekar på en ordentlig dominans av män, något Folkhälsomyndigheten inte riktigt kan förklara.

– Vi håller på att försöka få mer data av intensivvårdsregistret.

239 personer har rapporterats avlidna till följd av sjukdomen. Där finns också en eftersläpning av siffror som gör att de som rapporterats nu kan ha omkommit veckan innan.

Sett till utvecklingen i världen fortsätter siffrorna ganska kraftigt uppåt med 853 000 fall totalt, varav knappt hälften i Europa. De rapporterade dödstalen ligger på ungefär 42 000 världen över, med knappt hälften i Europa. Nu börjar dessutom fall rapporteras i lite större skala från Sydamerika.

– Vilket möjligen kan leda till viss oro eftersom man är på väg mot vintersäsongen där och då kan det tänkas bli besvärligt i den delen av världen, sa Anders Tegnell.

Folkhälsomyndigheten presenterade på onsdagen också nya allmänna råd, där tidigare uppmaningar om exempelvis begräsningar av folkmassor, inställda aktiviteter och socialt avstånd markerades tydligare.

– De ska kanske inte läsas så enkelt som att de bara är råd. Allmänna råd är en benämning i lagen, sa Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson under en presskonferens tidigare på dagen.

Ett allmänt råd anger hur någon bör agera enligt lagar, förordningar och föreskrifter för att uppfylla olika regler. Brott mot de allmänna råden ger dock inga sanktioner enligt smittskyddslagen.

– Men vi ser det som en tydlig normgivning. Lagstiftningen är uppbyggd på det viset: som allmänhet har man en skyldighet att hjälpa till att minska smittspridningen, sa Johan Carlson.