– Det har varit intensiva förhandlingar, men vi når inte ända fram, säger Peter Wursé, chefsförhandlare på Läkarförbundet.

Som Läkartidningen tidigare berättat nobbade förbundet ett tidigare förslag från Sveriges Kommuner och regioner (SKR) och de kommunala bolagens organisation Sobona, om att förlänga semesterperioden till oktober. Men under helgen och måndagen låg alltså ett nytt förslag från arbetsgivarorganisationen på bordet.

Enligt det skulle december bli en månad för huvudsemestern i år. Anställda som flyttade sin semester, frivilligt eller på arbetsgivarens begäran, skulle kompenseras med 7 500 kronor per vecka. Därtill erbjöds en extra ersättning på 3 000 kronor om en redan planerad semester behövde avbrytas. Sedan tidigare kompenseras avbruten semester med fem extra dagar.

Att Läkarförbundet säger nej också till det nya förslaget beror till stor del på att det inte innehöll någon begränsning för hur många semesterveckor arbetsgivaren skulle kunna lägga i december.

– Med någon sorts begränsning hade vi möjligtvis kunnat fundera på det, men nu var det vidöppet att hela månaden blir en semestermånad, säger Peter Wursé och fortsätter:

– Arbetsgivaren skulle i extremfallet kunnat lägga ut flera semesterveckor i december. Det är ur arbetsmiljösynpunkt viktigt att semestern är under den ljusa delen av året.

Om en enskild läkare skulle vilja förlägga sin semester i december finns det inget som hindrar det. Men Läkarförbundet vill inte i centrala avtal ge arbetsgivarna möjlighet att beordra att semesterveckor tas ut i december och tror att frågan hanteras bäst på lokal nivå.

Efter två strandade förslag från arbetsgivarna är Peter Wursé tveksam till att det kommer fler.

– Nu får man lösa semestern på vanligt sätt utifrån våra befintliga avtal.

Läkartidningen har även kontaktat Vårdförbundet och Kommunal. De har ännu inte lämnat besked i frågan. Läkartidningen har också sökt SKR för en kommentar.

 

Läs även:

Läkarförbundet nobbar sen semester

Stockholm: Ja till krisavtal