Lärosätena i Stockholm, Örebro, Lund, Uppsala, Göteborg, Linköping och Umeå har arbetat intensivt för att utforma ett nytt legitimationsgrundande läkarprogram och hinna få in ansökningarna i tid till UKÄ. För att få ge det nya läkarprogrammet krävs nämligen UKÄ:s godkännande. Nu ligger ansökningarna hos myndigheten, som just har inlett sin prövning.

Coronavirusutbrottet påverkar inte tidsplanen enligt UKÄ. Myndigheten prioriterar examenstillståndsprövningen och projektledaren Charlotte Ejsing uppger i ett mejl till Läkartidningen att »det ska mycket till för att vi inte ska genomföra arbetet enligt tidtabellen«.

Bedömargruppen är större än normalt för en examenstillståndsprövning. För att gardera sig har man utsett en vice ordförande samt en extra UKÄ-medarbetare, som ska kunna hoppa in i den nuvarande ordförandens respektive projektledarens ställe vid behov.

Gruppen har redan haft sitt första möte – som skedde digitalt. Vårens möten och intervjuer, som genomförs under maj, kommer också att ske på distans. UKÄ räknar sedan med att fatta beslut om examenstillstånd i oktober i år.

Till en början var det tänkt att den nya legitimationsgrundande läkarutbildningen skulle starta redan hösten 2020, men den snäva tidsplanen fick kritik av både lärosätena och UKÄ och sköts därför fram ett år.

Sista antagningen till det nuvarande läkarprogrammet blir vårterminen 2021.