Läkartidningen har tidigare berättat om hur nätverket bakom Infpreg – en databas som samlar kunskap om infektioner och graviditet – snabbt tagit fram rekommendationer tillsammans med Svensk förening för obstetrik och gynekologi och Svenska neonatalföreningen.

Då var rådet att inte låta smittade kvinnor använda lustgas som smärtlindring, på grund av risk för aerosolbildning och smittspridning.

Men efter att ha utrett saken lite mer har expertgruppen nu alltså kommit fram till att det är säkert att använda lustgas vid covid-19.

– Vi har ingen anledning att tro att det sker någon aerosolbildning överhuvudtaget. Och lustgasaggregaten suger ut större delen av patientens utandningsluft, vilket minskar risken för att hon sprider virus via sin utandningsluft till personal och andra i rummet, säger Sissel Saltvedt, överläkare på Karolinska universitetssjukhuset, som varit med och tagit fram råden.

Hon konstaterar att det är en stor nackdel att inte kunna erbjuda lustgas som smärtlindring.

– Narkosläkarna kanske har svårare att komma, eftersom de är upptagna med annat nu för tiden. Att dessutom ta bort lustgas, som är en sådan bra sak att ha, tyckte vi var magstarkt. Då utredde vi och så kom vi fram till att det går bra.

En nyhet i råden är också att smittade kvinnor ska undvika bad under förlossningen. Enligt Sissel Saltvedt är det en ren försiktighetsprincip.

– Vi har alltid en riktlinje om att inte bada om det finns tecken på infektion hos mamman. Det kan finnas flera skäl till det. Om hon till exempel har feber så kan hon bli varmare av badet och det är inte nyttigt, varken för mamma eller barn. Man ska förstås inte bada med covid om man inte ska bada med andra infektioner.

I övrigt ska smittade kvinnor förlösas som vanligt. Valet av vaginal förlossning eller kejsarsnitt påverkas till exempel inte av om kvinnan har covid-19.

Enligt råden behöver dock en kvinna som inte kan syresätta sig adekvat trots att hon får syrgas sannolikt förlösas inom det närmaste dygnet om hon passerat graviditetsvecka 28.

Enligt Sissel Saltvedt handlar detta om att förbättra kvinnans situation, om hon är på väg att bli sämre.

– Vi vet att en långt gången graviditet som trycker på lungorna redan utan en infektion gör att lungornas funktion blir lite sämre. Om mamman blir mycket sämre och börjar närma sig respiratorvård så är det rent medicinskt en fördel för henne om hon redan har blivit av med sin graviditet så att säga.

Sissel Saltvedt betonar att råden sannolikt kommer att uppdateras på nytt, i takt med att kunskapsläget går framåt.

– Det här är i allra högsta grad ett levande dokument, säger hon.

Ta del av de uppdaterade råden.