Som Läkartidningen tidigare berättat har regeringen i ett utkast till proposition föreslagit att införandet av läkarnas nya bastjänstgöring (BT) ska skjutas fram ett år. Lagstiftningen skulle ha trätt i kraft den 1 juli i år – men nu vill regeringen att den skjuts fram till sommaren 2021.

Detta efter påtryckningar från Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och regioner (SKR), som gemensamt begärt att BT-starten bör senareläggas på grund av den pågående coronapandemin.

I dag lägger regeringen fram den snabbehandlade propositionen till riksdagen, som sedan ska fatta beslut i frågan. För att skjuta fram datumet krävs förändringar i hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen.

– Det är mycket glädjande att regering nu lägger fram ett förslag om att skjuta på införandet av BT, säger Sofia Rydgren Stale, andre vice ordförande Läkarförbundet och ordförande i utbildnings- och forskningsrådet i ett pressmeddelande.

Hon fortsätter:

– Hälso- och sjukvården befinner sig i en pressad situation just nu och det blir svårt för sjukvårdshuvudmännen att prioritera det arbete som krävs för att anpassa verksamheten till de nya regelverken för läkares specialisering. Det handlar bland annat om kompletterande utbildningsinsatser riktade till alla läkare som ska handleda BT-läkare och ST-läkare enligt den nya föreskriften.

Enligt Sofia Rydgren Stale finns det ett starkt stöd för att skjuta fram BT-starten.

– Vi deltog i ett digitalt möte med Socialdepartementet i mitten på april. Alla aktörer var eniga om att skjuta fram BT. Med anledning av covid-19 behöver verksamheterna och våra medlemmar fokusera på patienter och att stoppa smittspridningen.

Sofia Rydgren Stale påpekar dock att Läkarförbundet är positivt till förändringarna i läkarnas ST och införandet av BT. Enligt förbundet är en stor fördel är att alla läkare, oavsett utbildningsland, får tillgång till en tydlig och strukturerad introduktion till svensk hälso- och sjukvård.