Läkartidningen berättade i förra veckan att Arbetsmiljöverket fått in mellan 400 och 500 anmälningar om olyckor och tillbud kopplade till covid-19 från vård och omsorg.

Men enligt tidningen Vårdfokus genomgång är siffran ännu högre, närmare 650 tillbud och olyckor har anmälts med koppling till corona inom vård, omsorg och sociala tjänster. Största grupperna är anmälningar från specialiserad sluten somatisk sjukhusvård, 177 stycken, och vård- och omsorgsboenden för äldre, 165 stycken.

Det är oklart vad som ligger bakom ökningen. I artikeln anges flera tänkbara orsaker. Brister i rutiner och skyddsutrustning kan vara en orsak. Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro tror att fallet med den sjuksköterska som avled i covid-19 kan ha bidragit. Arbetsmiljöverkets uppmaning till arbetsgivarna på verkets webbplats kan vara ytterligare en faktor:

»Om den arbetstagare som insjuknat har vårdat eller vistats i samma utrymme som en patient som är infekterad med covid-19, ska du betrakta det som att arbetstagaren har smittats i arbetet. Detta gäller oavsett om skyddsutrustning har använts eller inte har använts.«

Det finns inga siffror på hur många tillbud som även resulterat i anmälningar till Försäkringskassan om arbetsskada. Förra veckan beslutade regeringen att covid-19 ska in på listan över sjukdomar som kan betraktas som arbetsskada. Samtidigt pågår förhandlingar om hur arbetsskadeförsäkringen ska gälla för frågor om coronasmitta. OFR, Offentliganställdas förhandlingsråd, där Läkarförbundet ingår, förhandlar med Sverige Kommuner och regioner och Sobona om lättnader i villkoren, bland annat vad gäller beviskraven.