Jakten på effektiv antiviral behandling mot covid-19 pågår för fullt. Och som Läkartidningen tidigare berättat ser många det experimentella läkemedlet remdesivir – ursprungligen utvecklat mot ebola – som en het kandidat.

I går onsdag flaggade läkemedelsföretaget Gilead, som står bakom remdesivir, för positiva resultat från en klinisk prövning där behandling med remdesivir jämförts med placebo hos mer än tusen sjukhusvårdade patienter.

Senare under dagen berättade den amerikanska myndigheten National Institute of Allergy and Infectious Diseases, som är ansvarig för studien, lite mer om de ännu opublicerade resultaten.

Enligt ett pressmeddelande från myndigheten tillfrisknade de som fått remdesivir efter 11 dagar i median, jämfört med 15 dagar i median i placebogruppen.

Enligt myndigheten antyder resultaten också att behandling med remdesivir kan ge en överlevnadsfördel, men här är effekten inte statistiskt säkerställd.

Studien omfattar patienter i USA, Europa och Asien.

Under gårdagen gick Gilead också ut med de första – preliminära – resultaten från en annan klinisk prövning där patienter med svår covid-19 randomiserats till behandling med remdesivir i fem eller tio dagar.

Enligt ett pressmeddelande visar studien på ett liknande sjukdomsförlopp hos patienterna, oavsett om de fått den kortare eller längre kuren. Och oavsett strategi tolererade patienterna generellt behandlingen väl, enligt företaget.

Den första fasen av studien inkluderar nästan 400 patienter men kommer så småningom omfatta runt 6 000 patienter i ett flertal länder, däribland Sverige. Med som prövare i studien är Anders Sönnerborg, professor i klinisk virologi vid Karolinska institutet.

– Det vore värdefullt om det skulle visa sig att läkemedlet har effekt för då kan man behandla dubbelt så många, säger han till TT.

Under onsdagen publicerades också en kinesisk studie där effekten av remdesivir utvärderats i Lancet. Men där pekar resultaten i en annan riktning. Remdesivir gav inga kliniska fördelar jämfört med placebo, enligt forskarna.

Studien avbröts dock i förtid på grund av svårigheter att rekrytera patienter – något som kan ha påverkat resultaten. 237 patienter med svår covid-19 hann inkluderas.