VR är ett bra komplement för mängdträning i dag när »trängseln runt operationssåret blivit större«, menar Johan Nilsson. Foto: Lena Landar/Region Västernorrland

– Det ger faktiskt en rätt realistisk känsla att stå med det här, säger Johan Nilsson, länsverksamhetschef för ortopedi i Region Västernorrland.

VR – virtual reality, eller virtuell verklighet – är nu ett verktyg för regionens ortopeder. Där kan de mängdträna på olika ingrepp.

En några kvadratmeter stor skrubb på Sundsvalls sjukhus har uppgraderats och fått det tjusiga namnet VR-labb. Där finns en dator, en VR-hjälm och handkontroller. Med utrustningen matas ortopederna med bild-, ljud- och i viss mån känselintryck för att återskapa en operationssal.

– Om man borrar känner man en vibration i handen och hör borrmaskinljudet. Det är kopplat till hur mycket du gasar med borrmaskinen. Och om du hamrar känner du det lite i handen. Men det är ju inte samma känsla som när du står i såret, säger Johan Nilsson.

Även om det finns begränsningar i hur mycket utrustningen kan simulera verkligheten, har den flera fördelar. Ortopederna kan öva hur mycket de vill utan att vara beroende av verkliga patienter eller kadaver, där det sistnämnda inte är så vanligt i dag. Och man lär sig hur proceduren är upplagd.

– Man kan man lära sig i vilken ordning ska man plocka upp instrumenten och när de ska användas, så man känner igen det när man kommer in i operationssalen. Det är lite som torrsim kan man säga.

Johan Nilsson nämner fysiolys, en fraktur som kan leda till vridning i barns höftled, som ett annat exempel.

– Då kan man i programmet röntgengenomlysa och lära sig hur man ska ställa in skärmen för att få rätt bild och se hur man ska rikta borren. Det var faktiskt en rätt nyttig övning. Du kommer bättre förberedd till operationssalen.

Till en början rörde det sig mest om ingrepp i höfter och knän, och om att sätta i märgspik. Men nyligen uppdaterades biblioteket med nya typer av ingrepp och en funktion som håller håller koll på ortopedens utveckling både gällande tid och kvalitet, till exempel hur rätt man placerar skruvar och spikar. Johan Nilsson tror att verktyget kan förfinas ytterligare i framtiden. Han tänker sig också att tillverkare av implantat kommer att använda tekniken för att demonstrera sina produkter.

VR har testats i landet inom andra områden, till exempel titthålskirurgi. Men vad Johan Nilsson vet är man ensamma i Sverige om att använda tekniken på det här sättet. Just den här produkten, som kostar 50 000 kronor per år att hyra, kommer från USA och används på flera sjukhus där. I Europa finns den hittills bara i Storbritannien och i Västernorrland.

I Sundsvall är det dock inte bara ortopeder som får använda VR-utrustningen. Den har även provats av annan personal som exempelvis sekreterare.

– De har också varit och tittat och testat för att få en uppfattning vad vi egentligen gör på den här firman. De är ju aldrig med på operationssalarna. Det tror jag också är en bra grej, säger Johan Nilsson.