Sven Söderberg, ordförande i Privatläkarföreningen, är inte särskilt förvånad över förslagen som rör nationella taxan i Anna Nergårdhs huvudbetänkande i utredningen »God och nära vård«.

Utredningen lämnar två alternativa förslag som båda innebär att lagen om läkarvårdsersättning (LOL) upphävs.

Det ena förslaget går ut på att det ska vara obligatoriskt för regionen att inrätta valfrihetssystem även inom fysioterapi och psykiatri. Det andra förslaget är att vidareutveckla dagens system till ett kompletterande nationellt system som ska skapa förutsättningar för mindre vårdetableringar på platser där tillgången till vård är mindre.

– Det var väntat. Vi har haft kontakt med utredning och vi visste att det var risk för att förslaget skulle bli att lägga ner taxan, säger han till Läkartidningen

Sven Söderberg menar dock att taxan i dess nuvarande form behöver utvecklas och förbättras, men att grundsystemet, det vill säga småskalig vård där det finns läkare med egen firma, behöver bevaras.

– Vi är ändå positiva till att det finns med tankar i utredningen om att den här typen av vård behöver finnas. Nergårdh föreslår två modeller, men vi menar att hennes förslag inte riktigt är långtgående nog för att det ska bli bra. Men vi ska analysera förslagen mer noggrant nu.

Men det finns positiva sidor i båda alternativen som föreslås i utredningen, menar Sven Söderberg.

– Grundidén med ett obligatoriskt vårdval med lika villkor i hela Sverige som staten har bestämt är bra, även om det tyvärr bara gäller inom fysioterapi och psykiatri. Att ha obligatoriska vårdval där varje landsting bestämmer har sina sidor. Vi har en ojämlik vård i Sverige i dag, och vårdval kan i värsta fall förstärka det om staten inte styr upp det.

Samma sak gäller för »glesbygdsalternativet«.

– Att man i glesbygd får en möjlighet att verka som specialistläkare utifrån villkor fastställda av staten ser vi positivt på. Det är viktigt att det är lika oavsett om du jobbar i Vilhelmina eller någonstans i Smålands mörka skogar.

Sven Söderberg påpekar samtidigt att det trots allt bara handlar om en utredning och att inga skarpa förslag ännu ligger på bordet.

– Det här är inget lagförslag. Det ska gå igenom en remissprocess och sedan ska det bli en proposition. Vi har inte gett upp, och vi kommer försöka påverka politikerna. Det är viktigt att det finns en möjlighet att vara småföretagare i svensk hälso- och sjukvård, både för patienterna och läkarna.

Läs mer:

Stensmyren: Nergårdhs förslag inte bättre än nationella taxan