Anledningen till beslutet är en ökad efterfrågan och en hamstring på senare tid på grund av coronakrisen. Högkostnadsskyddet gäller bara för uttag för tre månader. Men allt fler har valt att ta ut läkemedel för ett helt år, trots att patienterna då har fått betala mer själva. Ett plötsligt ökat uttag riskerar att skapa den bristsituation som man vill undvika, konstaterade Läkemedelsverket, som med anledning av coronakrisen sedan den 12 mars har regeringens uppdrag att förebygga läkemedelsbrist. Verket bad därför regeringen att besluta om att begränsa uttagen till den mängd patienten behöver för tre månader.

– Vi har ingen brist på läkemedel i dag. Det är ett viktigt budskap, sa Läkemedelsverkets generaldirektör Catarina Andersson Forsman vid en presskonferens på onsdagsmorgonen.

Den nya begränsningen görs i förebyggande syfte.

– Brist kan uppkomma om för många hämtar ut en årsranson. I kristider som dessa är det ännu viktigare än vanligt att tillgången till läkemedel är jämlik. Om folk hamstrar mediciner finns en risk för att vissa läkemedel inte kommer att räcka åt alla. Därför inför vi den här begränsningen, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Läkemedelsverket vädjade den 19 mars till apotek och försäljningsställen om att hjälpa till att motverka hamstring. Men det visade sig inte vara tillräckligt. Det nya beslutet, som regeringen tog i måndags och träder i kraft i dag, innebär en ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel och gäller tills vidare. Det gäller läkemedel till både människor och djur. Undantag kan endast göras vid särskilda skäl.