I går berättade Läkartidningen att Arbetsmiljöverket har förslagit ett snabbspår för godkännande av skyddsutrustning. Det gäller både importerade produkter och nytillverkad skyddsutrustning som saknar CE-märkning.

Hittills har Arbetsmiljöverket inte kunnat godkänna utrustning som saknar CE-märkning. Men eftersom behovet är stort och det finns många initiativ runt om i landet vill myndigheten kunna ta tillvara på den utrustning som håller måttet.

Förslaget från Arbetsmiljöverket innebär att tillverkare ska göra en ansökan hos myndigheten. Därefter ska Arbetsmiljöverket i samarbete med ett laboratorium göra en bedömning om produkten uppfyller grundläggande hälso- och säkerhetskrav.

Och nu meddelar regeringen att man ändrar på regelverket.

– Vi inför nu ett snabbspår för kvalitetssäkring av personlig skyddsutrustning. Det handlar om att Arbetsmiljöverket får i uppdrag att säkerställa ett förfarande för att även icke CE-märkt personlig skyddsutrustning ska kunna användas av samhällsviktiga yrkesgrupper, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) till SVT.

Regeringen har även beslutat att tillfälligt bort kravet på svensk bruksanvisning för personlig skyddsutrustning som används vid bekämpande av coronaviruset. Tidigare har dessa produkter fastnat i tullen. Men nu får de föras in i landet förutsatt att det finns instruktioner på ett språk som slutanvändaren kan förstå.

Eva Nordmark betonar att den personliga skyddsutrustningen som tillåts fortfarande måste vara säker för användaren.

– Skyddet för arbetstagare som använder den personliga skyddsutrustningen sänks inte med dessa åtgärder, säger hon till SVT.

 

Läs mer:

Arbetsmiljöverket föreslår snabbspår för skyddsutrustning