Som Läkartidningen tidigare berättat vill Sörmlands läkarförening att krislägesavtalet ska aktiveras omedelbart. Marie Engman, ordförande i Sörmlands läkarförening och den lokala Sjukhusläkarföreningen, misstänker att en del läkare redan har slagit i taket för tillåten arbetstid. För många läkare har de senast veckorna inneburit betydligt fler och längre pass.

– Det handlar om dryga tolvtimmarspass. Som två-skift där man avlöser varandra. Och det blir minst fyra fem pass per vecka. Man jobbar tolv timmar, sover några timmar, går tillbaka och jobbar tolv timmar till, säger Marie Engman.

På tisdagen diskuterades frågan om en aktivering av avtalet i den nystartade krisledningsnämnden i Region Sörmland, berättar Jonas Lindeberg, hälso- och sjukvårdsregionråd och representant för partiet Vård för pengarna.

– Det är absolut så att det kan vara läge. Men om man ska göra det måste man ha uttömt alla andra möjligheter, säger han.

Det är Sveriges Kommuner och regioners (SKR) förhandlingsdelegationen som fattar beslut om att aktivera krislägesavtalet efter begäran från en kommun eller region. Innan det kan ske krävs att regionen använt sig av alla möjligheter som finns i befintliga kollektivavtal. Exempel på åtgärder är att beordra övertid, förskjuta arbetstiden, beordra jour och beredskap, förflytta arbetstagare eller återkalla beviljad semester. Arbetsgivaren ska även ha uttömt alla möjligheter att förstärka bemanningen genom att exempelvis erbjuda deltidsanställda att gå upp i tid, ta in extrapersonal, studenter eller hyrpersonal.

Regiondirektören Jan Grönlund har fått i uppdrag att utreda om kriterierna är uppfyllda. Enligt Jonas Lindeberg kommer ett besked senast på tisdag.

Hittills är Stockholm den enda regionen som har aktiverat krislägesavtalet, där omfattar det all personal inom intensivvården. Det innebär att personalen nu fått kraftigt höjda löner mot att de jobbar 48 timmar i veckan med möjlighet till så kallad nödfallsövertid, med ytterligare lönepåslag, utöver det.

Samtidigt har Sörmland flest bekräftade coronafall per 100 000 invånare och näst flest dödsfall i covid-19 efter Stockholm. Under tisdagen var sjukvården så hårt pressad att Sörmland fick hjälp av Stockholm, som erbjöd sig att ta emot 20 patienter. Tidigare har patienter med covid-19 även skickats till sjukhus i andra regioner.

– Vi ligger ungefär två dagar före Stockholm i pandemin. Vi har fyrdubblat vår intensivvårdskapacitet de senaste veckorna. Alla i verksamheten på alla plan jobbar stenhårt och ställer upp. Man kommer till exempel in från föräldraledighet och jobbar långa pass, säger Jonas Lindeberg som tidigare har varit överläkare på Nyköpings lasarett.

Behovet av vårdpersonal är fortsatt stort på de tre sjukhusen i Sörmland (Kullbergska sjukhuset, Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Nyköpings lasarett), uppger regionen i ett pressmeddelande under onsdagen. Det är främst undersköterskor och sjuksköterskor som saknas. Trots att många anmält intresse och 150 personer slussats vidare för ett jobba extra på sjukhusen de senaste veckorna räcker det inte.

– Det vi är med om på sjukhusen nu är något vi aldrig tidigare upplevt. Därför är vi angelägna om att få in fler personer med utbildning och erfarenhet inom vården, säger Anna Fagerlund, enhetschef rekrytering och arbetsmarknad i pressmeddelandet.

Krislägesavtalet

Krislägesavtalet reglerar villkor och ersättningar för arbetstagare som arbetar vid krisläge.

Med krisläge avses enligt avtalet en händelse som innebär allvarliga samhällsstörningar och som medför omfattande eller avgörande påverkan på personalförsörjningen i en kommuns eller regions verksamhet.

För att krislägesavtalet ska vara tillämpligt krävs:

  • att ett krisläge enligt ovan konstateras av kommunen eller regionen genom beslut i behörig ordning (särskild delegation), samt
  • att ett särskilt och likalydande beslut om aktivering av detta avtal har fattats av SKR:s och Sobonas styrelser.

Läs mer om avtalet här.

Källa: SKR