Regeringen beslutade den 3 april om en förordning om hur de 3 miljarder kronor i statsbidrag ska betalas ut som ska ersätta kommuner och regioner för skäliga merkostnader inom sjukvård och socialtjänst med anledning av covid-19.

Enligt förordningen ska ansökan om ersättning vara inne senast den sista november i år och prövas av Socialstyrelsen som kan prioritera bland ansökningarna och fördela medel efter behov. Detta vänder sig Sveriges Kommuner och regioner, SKR, emot. SKR vill att reglerna ändras och kräver i en skrivelse till regeringen att staten i stället ska garantera ersättning. SKR vill också att beslutet om ersättning tidigareläggs.

– SKR ser att regeringen måste hålla tidigare löften om att staten ansvarar för kommuners och regioners merkostnader för covid-19. Utifrån hur förordningen är formulerad menar vi att det är högst oklart om kommuner och regioner verkligen får ersättning. Dessutom kommer beskedet dröja och ansökningsförfarandet innebära stor administration, säger Anders Knape, ordförande för SKR.

SKR befarar också att hanteringen av ersättning ska skapa ökad administrativ börda och ser paralleller med hanteringen av ersättning efter flyktingkrisen 2015.

– Hanteringen av utbetalningarna innebar då stort administrativt arbete och stora eftersläpningar i ersättning. Det är ett förfarande som vi hade hoppats att staten hade dragit lärdomar av och inte återupprepar igen i ett väldigt ansträngt läge, säger Anders Knape.