Ett 30-tal akut sjuka patienter på Karolinska Universitetssjukhuset kan inom kort få genomgå behandling på försök med blodplasma från personer som tidigare haft covid-19. Det skriver Karolinska institutet i ett pressmeddelande.

Etikprövningsmyndigheten har gett tillstånd för behandlingen, vars effektivitet kommer att följas i en studie av forskare på Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.

Att behandla akut infektion med blodplasma från tillfrisknade personer är en metod som har testats vid många epidemier sedan spanska sjukan i början på 1900-talet. Behandlingen bygger på att blodplasman från den som blivit frisk innehåller antikroppar som kan stärka immunförsvaret hos den som är sjuk.

Enligt Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi och ansvarig för studien, har metoden haft effekt mot ungefär hälften av de infektioner där den provats det senaste århundradet.

— Vi vet inte om det kommer att fungera mot covid-19 men eftersom det har fungerat på så pass många andra infektioner så måste vi pröva, han i pressmeddelandet.

Inledningsvis kommer metoden att testas på tio patienter som ligger inlagda på Karolinska universitetssjukhuset och som aktivt kan medverka genom att svara på frågor. Om behandlingen är säker utökas studien i nästa skede till ytterligare 20 patienter.

Det kommer bara vara covid-19-patienter som vårdats i Stockholm som kommer kunna lämna blodplasma. Enligt Joakim Dillner beror detta på att man vid andra epidemier sett olika varianter av samma virus i olika regioner. Nu vill man hitta blodgivare som haft samma variant av viruset som de akut sjuka patienterna.