Tidigare diagnos, mer fysisk träning och mindre artroskopisk kirurgi. Det är huvudbudskapet i Socialstyrelsens förslag till reviderade riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar som nu skickas ut på remiss.

I förslaget, som tar upp reumatoid artrit, axial spondylartrit, psoriasisartrit, artros och osteoporos, betonas  något som finns med redan i riktlinjerna från 2012, nämligen att undvika åtgärden artroskopisk kirurgi vid artros i knät. Trots att detta varit budskapet till beslutsfattare i åtta år har åtgärden utförts. 2018 utfördes 13 400 åtgärder kopplade till artroskopisk kirurgi i knän, motsvarande drygt 250 miljoner kronor, enligt de nya riktlinjerna. Titthålskirurgi vid artros i knät och misstänkt degenerativ meniskskada har ingen effekt på lång sikt, kan ge allvarliga biverkningar och är en dyr åtgärd, skriver Socialstyrelsen. Genom att avveckla åtgärden för de diagnoserna skulle sjukvården alltså kunna spara 250 miljoner kronor, och detta utan att patientens hälsa eller livskvalitet skulle påverkas, enligt Socialstyrelsen, som i stället rekommenderar att resurserna satsas på fysisk träning och utbildning av patienterna.

– Patienter med artros i knäna mår inte bättre av artroskopisk kirurgi. Det finns också en risk för allvarliga biverkningar. Det är bättre att lägga dessa resurser på effektiva behandlingsmetoder som fysisk träning och patientutbildning i stället, säger Anders Berg, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Exempel på förekommande allvarliga biverkningar är djup ventrombos, djup infektion och lungemboli. Det skriver Anders Berg i ett mejl till Läkartidningen.

Vikten av att fler patienter får tidig diagnos och utredning betonas också i riktlinjerna.

– Det skulle innebära att till exempel patienter med en inflammatorisk reumatisk sjukdom får en effektiv läkemedelsbehandling tidigare och därmed färre ledskador. Och att patienter med osteoporos kan undvika benbrott, säger Anders Berg.

Fram till den 30 juni tar Socialstyrelsen emot synpunkter på förslaget och slutlig version publiceras runt årsskiftet.

Läs förslaget: Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar