Socialstyrelsen ansvarar för den officiella dödsorsaksstatistiken i Sverige, och nu har myndigheten publicerat en första sammanställning avseende covid-19. Det berättade Mona Heurgren, avdelningschef vid Socialstyrelsen vid den dagliga myndighetsgemensamma pressträffen om covid-19.

Statistiken bygger på de knappt 1 700 dödsorsaksintyg med dödsorsak covid-19 som inkommit till myndigheten fram till den 23 april. Siffrorna visar att drygt 90 procent av de avlidna är över 70 år. Andelen män är cirka 54 procent. En majoritet av dödsfallen – 56 procent – har skett i Stockholms län.

Tanken är att Socialstyrelsen ska uppdatera siffrorna succesivt och att de på sikt ska bidra till att få en mer komplett bild av dödligheten i covid-19.

Enligt Socialstyrelsen stämmer statistiken på ett övergripande plan överens med den statistik som Folkhälsomyndigheten hittills presenterat, bland annat vad gäller ålder och kön och underliggande sjukdomar.

Men det finns skillnader i insamlingssätt.

Socialstyrelsens sammanställning bygger på de dödsorsaksintyg som läkare skriver och skickar in till Socialstyrelsen, och där finns en eftersläpning. Läkare har tre veckor på sig att inkomma till myndigheten, och det är därför man först nu kan publicera statistiken.

Folkhälsomyndighetens statistik om dödsfall hämtas från databasen SmiNet. Statistiken består av personer som har fått en laboratoriebekräftad covid-19-diagnos och är rapporterade som avlidna i databasen. Där kan det också finnas en liten eftersläpning, men den är mindre än för dödsorsaksintygen, enligt Socialstyrelsen.

Mona Heurgren uppger också att Socialstyrelsen hittar omkring 10 procent fler dödsfall i covid-19 än de siffror över avlidna som Folkhälsomyndigheten presenterat under samma period.

­– Den stora skillnaden är att vi även har med fall som inte har laboratorietestats, utan där ansvarig läkare har dokumenterat att det är en covid-19-patient fastän man inte har laboratorietestat personen, säger Mona Heurgren.

Läs mer om Socialstyrelsens sammanställning av dödsorsaksintyg på myndighetens webbplats.